Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Demir & Çelik Sanayi header picture

Demir & Çelik Sanayi

Çelik Sanayi'nin talep ettiği fiziksel - kimyasal özelliklerde, sürdürülebilir kalite anlayışı ile üretilen Kimtaş ürünleri, demir&çelik sektöründeki müşterilerimizin değişen kalite ve çevresel gereksinimlere ayak uydurmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda verimliliği ve etkinliği de artırmaktadır.

Kireç, çelik üretiminde birincil metalurji ve ikincil metalurji aşamalarında  kullanılmaktadır:

  • Elektrikli Ark Ocağı (EAF) ve Yüksek Fırınlar (BOF, QBOP, KOBM): Çelik üretiminde kireç (dolomitik ve kalker), elektrik ark ocağında hurda eritmesi sırasında fosfor, silika ve alümina gibi safsızlıkların giderilmesinde verimli ve etkili bir bağlayıcı ajan olarak kullanılır. Yüksek fırınlarda ise, sıvı pik demirinden fosfor ve silika gideriminde kullanılmaktadır. Çelik üretiminde yüksek kaliteli dolomitik ve kalker kireci, ark ocağında oluşturulan cürufun iyileştirilmesini sağlayarak refrakter ömrünün uzatılmasına, enerji maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı etmektedir.
  • İkincil Metalurji: Kireç, çeliğin kimyasal özelliklerini iyileştirmek, oksijen miktarını azaltmak, sülfür ve benzeri safsızlıkların giderilmesinde, daha iyi cüruf elde edilmesinde anahtar pozisyondadır. 
    • Paslanmaz çelik üretiminde kireç, Argon Oksijen Karbonsuzlaştırma fırınında (AOD) kullanılmaktadır.
    • Kireç, bahsi geçen metalürji proseslerinde, Pota Ocaklarında ve Vakumlu Gazsızlaştırmada kullanılmaktadır.

Çelik üretiminde yaygın olarak kullanılan Kimtaş Kireç ürünleri: 

  • Sönmemiş Parça ve akışkanlaştırılmış metalürjik kireç 
  • Metalurjik dolomitik parça ve akışkanlaştırılmış karışımlar
  • INJECTOLIME® - çelik üretiminde daha hassas, verimli bağlayıcı ilavesi ve istenilen cüruf kimyasının sağlanması için enjeksiyon kireci kullanılmaktadır.

HAYATIN İÇİNDEN

HABERLER

İLETİŞİM

Carmeuse Vakfı