Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Sönmemiş Kireç header picture

Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit)

Yüksek kaliteli kireç taşını, doğal rezervden üreten, kimyasal ve fiziksel özellikleri karşılayan Kimtaş, geniş çaplı endüstriyel uygulamalar için yüksek performanslı, düşük maliyetli, çevre dostu özellikler ve avantajlar sağlayan Sönmemiş Kireç ürünlerini tedarik eder.

Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit)

Kimtaş’ın sönmemiş kireç ürünleri içerisinde, yüksek kalsiyumlu kireç taşı ve dolomitik sönmemiş kireç ürünleri bulunmaktadır.

YÜKSEK KALSİYUMLU SÖNMEMİŞ KİREÇ, %98'in üzerinde kalsiyum karbonat içeren kireç taşından üretilmektedir. 

DOLOMİTİK SÖNMEMİŞ KİREÇ, hem kalsiyum hem de magnezyum karbonatların karışımını içeren kireç taşından üretilmektedir.

Hem yüksek kalsiyumlu sönmemiş kireç hem de dolomitik sönmemiş kireç, 900 dereceye kadar ısıtılabilen fırınlar içerisinde, kireç taşının ısıtılması ile elde edilmektedir. Bu sürece kalsinasyon süreci adı verilmektedir.

SÖNMEMİŞ KİREÇ, katkılarla ya da diğer malzemelerle karışabilmesi için öğütülerek TOZ haline getirilir. Bazı katkı maddelerinin kimyasal içeriğinden dolayı, sönmemiş kireç, sıvı hale gelmektedir. Sıvılaşmış sönmemiş kireç, optimum akışkanlığın elde edilmesi ve tıkanıklığın önlenmesi amacı ile özel materyal taşıma sistemleri ile kullanımı idealdir.

Sönmemiş Kirecin su ile söndürülmesiyle SÖNMÜŞ KİREÇ (kalsiyum hidroksit) elde edilir. Sönmüş Kireç, akışkan ve toz formda olan, birçok amaç için kullanılabilen pratik ve verimli bir üründür. Bu işlem “ söndürme” olarak da isimlendirilir.

Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit), aşağıdaki endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır: Demir & Çelik Sanayi, Baca Gazı Arıtımı, İnşaat Sektörü, Su Arıtımı, Kimyasal İşlemler, Maden Sektörü, Kağıt, Kağıt Hamuru ve PCC, Atık Su ve Arıtma Çamurları Islahı ve Cam Üretimi.

Kimtaş’ın Sönmemiş Kireç Ürün Markaları

INJECTOLIME® -- çelik endüstrisinde son teknoloji enjeksiyon sistemini kullanan, dökme cürufa dönüşen kaliteli dolomitik kireç ve yüksek kalsiyumlu kirecin küçük partikülleridir. Bu partiküller, hızlı bir şekilde çözülerek çelik üreticisinin cüruf kimyasını kontrol etmesine yardımcı olmaktadır.

VIACALCO ® : Kimtaş Kireç, atık çamurlarla sorun yaşayan ya da su muhtevası yüksek ve derinliği 10 metreye kadar olan zayıf zeminlerde inşaat yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara Viacalco ürünü, uygulama müteahhidi ve uzman mühendisiyle çözüm üretmekte ve teknik destek vermektedir.

HAYATIN İÇİNDEN

HABERLER

İLETİŞİM

Carmeuse Vakfı