Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PLANET banner header picture

DÜNYA

Kimtaş’ın sorumluğu; en iyi yöntemi geliştirmek, atıkları minimuma, kaynak verimliliğini maksimuma  getirmektir. Her zaman ocak ıslahlarında ve biyo çeşitliliğe gösterilen saygıda öncülük eder. Çevresel alandaki sözlerimiz, ürünlerimizin son kullanımına kadar sürer.

GÜVENİLİRLİK

Çevreyi korumak için kireç ve kireç taşı üretimindeki kanıtlanmış ve güvenilir entegre işlemlerle birlikte çevreye gerçek bir ilgi göstermek “değerlerimizin” merkezinde ve amaçlarımızın “zirvesindedir”. Kimtaş’ta biz, insan sağlığına, doğal kaynaklara ve çevreye karşı dikkatli, düşünceli ve sorumlu davranışlarımızın, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluklarımızdan biri olduğuna inanırız.

EN İYİ UYGULAMALAR

Çevreyi koruma konusundaki sorumlu ve mükemmeli kovalayan sağduyumuzun sonucu olarak, Kimtaş'ın gerçekleştirdiği en iyi uygulamalar arasında şunlar bulunur:

  • Enerji verimliliğimize odaklanan kalıcı kontroller
  • Uygulanabilir en iyi teknolojilerin kullanılması
  • Karbon emisyonlarının yönetilmesi
  • Su sarfiyatımızın azaltılması
  • Habitat iyileştirmesi için ocaklarımızın iyileştirilmesi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILMASI

İşlevsel amaçlarını en üst düzeye çıkarmak ve aynı zamanda atığı minimuma indirmek için doğal kaynakları–kireç taşı, yakıtlar ve su–kullanmakta ve dönüştürmekteyiz. Kimtaş, ocak operasyonlarında, topraktan çıkarılan TÜM hammaddelerin kullanımında deneyimli ve tecrübelidir. Kireç üretimi, endüstriyel boyda fırınlar kullanarak, kalsinasyon işlemi için yüksek sıcaklıkların elde edilmesini gerektirmektedir. İşlem yönetimimiz enerji, su ve taşın dikkatli tüketilmesini sağlar.

DAİMA İLERLEYEN TEKNOLOJİMİZ

Her üretim aşaması boyunca Kimtaş; enerji kullanımı, hava emisyonları, alternatif yakıtlar ve karbon emisyonları konusunda en iyi teknolojileri uygulamaya ve kullanmaya çalışmaktadır. Tüm bu uygulamalarda, operasyonlarımızı optimum çevresel verimliliğe ulaştırmak adına sürekli geliştirmek ve ilerletmek için kaynakların genel kullanımı ve emisyon çıkışlarını sürekli takip etmekteyiz.
İzleme uygulamalarımızın en iyi örneklerinden biri fırın operasyonlarımızdır. Endüstri ve devlet düzenlemelerine sürekli uyumu sağlamak ve çevremizdeki topluluklar için en temiz koşulları sağlamak için emisyon kontrol programlarını ve cihazlarını her geçen gün artırmaktayız.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Operasyonlarımızın ocak seviyesinde, Kimtaş; iyileştirme planlarını ve biyoçeşitlilik geliştirme programlarını daima değerlendirmekte, dahil etmekte ve yönetmektedir.
Üretim tesislerimiz tarafından kullanılan arazileri, oralarda yaşayan bitkiler ve vahşi yaşamın faydası için doğal yüksek arazi ve sulak arazi ekosistemlerinin korunmasına katkıda bulunmak adına, sürekli olarak faydalı hale getirmekte veya iyileştirmekteyiz.

ÜRÜN NİHAİ KULLANIMI

Belirtilen farklı pazarların tümünde kireç ve kireç taşının nihai kullanımı, faydalı, gerekli ürünler ve hizmetlerle, günlük yaşam kalitemizi oldukça olumlu bir şekilde etkilemektedir.

Kireç ve kireçtaşının birçok endüstriyel uygulamada kullanılması, endüstriyel çevrenin korunmasına katkıda bulunarak çevresel düzenlemelere yardımcı olmaktadır.

HAYATIN İÇİNDEN

HABERLER

İLETİŞİM

Carmeuse Vakfı