Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • FGT Banner header picture

Baca Gazı Arıtımı

ENDÜSTRİYEL Hava Emisyonlarının Kontrol Altına Alınması

Elektrik üretim tesisleri, atıklardan ve biyokütleden enerji elde eden tesisler, çimento, cam ve çelik gibi sektörlerdeki endüstriyel tesisler, saldıkları baca gazlarını temizleme konusunda yasal düzenlemelere tabidir. Kimtaş, havayı kirleten gazları tutmaya yönelik kaliteli reaktif ve emici maddeler tedarik ederek dünyanın her yerindeki Baca Gazı Arıtımı sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Günümüzde, merkezi devlet veya yerel yönetim seviyelerindeki çok sıkı yasal düzenlemeler sonucunda, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren endüstriyel tesisler baca gazı temizleme sistemleri kurarak, baca emisyonlarını temizlemek zorundadır. İşletmecilerin karşı karşıya kaldığı zorluk, tasarım spesifikasyonlarına uygun olan kireçtaşı ve kireç bazlı reaktif maddeleri her zaman bulabilmek ve bunları kullanarak bu sistemleri mümkün olduğunca verimli kılabilmektir.

Kimtaş, dünyanın bir numaralı reaktif madde tedarikçisidir. Şirket, dünya çapında 4 milyon tonu aşkın kirletici gazı temizlemeye yardımcı olan kaliteli reaktif maddeleri her yıl 5 milyon tonun üzerinde üretip temin etmektedir. Ayrıca müşteri taleplerine göre üretilmiş, kullanıma hazır emici maddeleri sunmak için müşterileri ile birlikte çalışır.  Şirketin Avrupa Uygulama Teknolojisi bölümü de, yeni ürün sertifikasyonundan, Baca Gazı Temizliğinin optimize edilmesine dek her alanda müşterilerinin faaliyetlerine eksiksiz destek sağlar.

HAYATIN İÇİNDEN

HABERLER

İLETİŞİM

Carmeuse Vakfı