Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PLANET banner header picture

Planéta

Výsledky zodpovednosti spoločnosti Carmeuse sú premietnuté do rozvoja osvedčených postupov, minimalizácie odpadu a maximalizácie účinnosti využívania zdrojov. Sme priekopníkom a neustále napredujeme v oblasti rekultivácie lomov a biodiverzity. Náš záväzok voči životnému prostrediu siaha až po konečné použitie našich výrobkov.

ZODPOVEDNOSŤ

Skutočný záujem o životné prostredie v kombinácii s integráciou osvedčených a spoľahlivých procesov pri výrobe vápna a vápenca v záujme ochrany životného prostredia je v samom srdci našich “hodnôt” a na “vrchole” našich cieľov. My v Carmeuse veríme, že opatrné, ohľaduplné a zodpovedné aktivity s ohľadom na ľudské zdravie, prírodné zdroje a životné prostredie okolo nás sú jedným z najväčších záväzkov našej spoločnosti voči súčasným a budúcim generáciám.

NAJLEPŠIE POSTUPY

Vo väzbe na náš silný zmysel pre povinnosť a neoblomnú snahu o jedinečnosť pri starostlivosti o zachovanie životného prostredia, najlepšie postupy Carmeuse zahŕňajú:

  • Dlhodobá regulácia zameraná na energetickú účinnosť
  • Použitie najlepších dostupných technológií
  • Riadenie emisií uhlíka
  • Znižovanie spotreby vody
  • Rekultivácia našich lomov pre obnovu prirodzených biotopov.

MINIMALIZÁCIA ODPADU

Používame a meníme prírodné zdroje: vápenec, palivá a vodu, aby sme maximálne využívali ich účel a zároveň minimalizovali odpad. Zamestnanci lomov Carmeuse majú značné skúsenosti a odbornosť v spracovaní všetkej suroviny vyťaženej zo zeme.

MAXIMALIZÁCIA ÚČINNOSTI ZDROJOV

Proces výroby vápna vyžaduje generovanie vysokej teploty pre proces kalcinácie v priemyselných peciach. Výsledkom nášho procesného riadenia je úsporná spotreba energie, vody a vápenca.

VŽDY VPRED

V priebehu každej výrobnej fázy sa spoločnosť Carmeuse snaží implementovať a aplikovať najlepšie technológie a postupy vo vzťahu k využitiu energie, emisiám, alternatívnym palivám a emisiám oxidu uhličitého. Vo všetkých týchto procesoch neustále monitorujeme celkovú spotrebu zdrojov a objem vypúšťaných emisií s cieľom neustále zlepšovať a posúvať naše prevádzky smerom k optimálnej environmentálnej efektívnosti.

Jedným z najlepších príkladov našich monitorovacích postupov sú naše prevádzky pecí. Postupne sme zvýšili kontrolu a meranie emisií s cieľom dodržiavať priemyselné a vládne nariadenia a zabezpečiť čistejšie ovzdušie pre nás všetkých.

REKULTIVÁCIA LOMOV A BIODIVERZITA

Spoločnosť Carmeuse neustále hodnotí, začleňuje a riadi rekultivačné plány a programy rozvoja biodiverzity v lomoch.

Neustálym využívaním a sanáciou pôdy spotrebovanej našimi výrobnými zariadeniami prispievame k zachovaniu prírodných horských a močiarnych ekosystémov, rastlín a voľne žijúcich živočíchov, ktoré sa tam nachádzajú. 

Prípadová štúdia – Poľnohospodárska pôda

Prípadová štúdia – Použitie vápna na lúky a pasienky

FINÁLNE POUŽITIE PRODUKTU

Konečné použitie vápna a vápenca vo všetkých už spomenutých oblastiach výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho každodenného života pozitívnym spôsobom.

Zároveň sa zlepšuje aj kvalita nášho života, pretože použitie vápna a vápenca v mnohých priemyselných aplikáciách pomáha tiež týmto priemyselným odvetviam spĺňať environmentálne predpisy s cieľom priaznivo prispieť k ochrane životného prostredia. 

 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse