Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • People banner header picture

Ľudia

Spoločnosť Carmeuse sa zaväzuje starať sa o zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov a angažovať sa spolu so zúčastnenými stranami pri budovaní dlhodobých vzťahov a rozvíjaní svojich tímov.

Zdravie a bezpečnosť

Spoločnosť Carmeuse je dynamická spoločnosť, ktorá dbá o zdravie a bezpečnosť.

Zdravie a bezpečnosť sú chápané ako základný kameň pre udržateľné pracovné prostredie a ako také boli inšpiráciou pre jeden z piatich princípov vedenia spoločnosti: “Bezpečnosť vždy na prvom mieste”.

Mantrou a krédom spoločnosti Carmeuse v oblasti bezpečnosti je: “Nič, čo robíme, nestojí za to, aby sme prišli k úrazu”.

Spoločnosť Carmeuse a jej zamestnanci sa usilujú mať vždy na mysli nulovú úrazovosť.

ZAPOJENIE ZAINTERESOVANÝH STRÁN

Spoločnosť Carmeuse je hrdá na rozvoj dlhodobých a vzájomne výhodných vzťahov so zainteresovanými stranami.

Zamestnanci spoločnosti Carmeuse, ich rodiny, zákazníci, dodávatelia, obchodní partneri, sociálna sféra, občianske služby, dobrovoľníci, školy, vládne a mimovládne organizácie a zákonodarcovia tvoria širokú komunitu zúčastnených strán, s ktorými spoločnosť Carmeuse úzko spolupracuje a udržiava s nimi dobré vzťahy.

BUDOVANIE VZŤAHOV

Vzťahy so zainteresovanými stranami sú pre dynamickú Carmeuse Group nesmiernym bohatstvom, ktoré si všetci užívajú.

Vo väčšine krajín, v ktorých máme svoje zastúpenie, má spoločnosť Carmeuse tzv. “Susedské komisie”, ktoré sa pravidelne stretávajú a ktoré jej ponúkajú podporu pre riešenie miestnych problémov.

Spoločnosť Carmeuse podporuje miestne školy, vzdelávacie, sociálne, rekreačné a komunitárne programy a často pozýva deti na exkurziu do svojich závodov, aby spoznali náš priemysel. 

 

Na rôznych miestach, kde spoločnosť Carmeuse má svoje zastúpenie, boli uzatvorené partnerstvá s miestnymi mimovládnymi organizáciami s cieľom prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

 

Prípadová štúdia – Európske minerálne dni

 

 

ROZVOJ TÍMU

Spoločnosť Carmeuse propaguje a podporuje neustály rozvoj a osobný rast svojich zamestnancov.

Zamestnanci sa snažia pracovať na svojom osobnom raste, vykonávajú svoju prácu pre spoločnosť podľa svojich schopností a starajú sa o zákazníkov ako najlepšie vedia.

Základným spôsobom, ako dosiahnuť osobný rast zamestnancov, je dôkladný výcvik v oblasti zlepšovania ich zručností a charakteristických zodpovedností v oblasti našich kľúčových aktivít.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse