Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Poľnohospodárska Pôda

ZLEPŠENIE VLASTNOSTÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

 

Farmári môžu zlepšiť kvalitu svojej kyslej pôdy použitím vápenných produktov. Vápno optimalizuje úroveň pH pre rast plodín, čo má za následok zvýšenie produkčného potenciálu. Produkty z vápna poskytujú mnoho ďalších výhod:
•    Zlepšujú štruktúru pôdy a prúdenie vzduchu a vody. Umožňujú lepší rast koreňov a zvyšujú odolnosť plodín voči nedostatku vody v období sucha.

Limed parcel
•  Optimalizujú vlastnosti pôdy, konkrétne schopnosť zadržiavania hnojív a zaistenia ich dostupnosti, keď ich plodina potrebuje.

•   Účinky hnojív sú vylepšené. Ak sa hodnota pH približuje k neutrálnej (pH 7), rastliny lepšie absorbujú hnojivá. To zabraňuje nadmernému používaniu hnojív, ktoré prenikaním do podzemnej vody a riek môžu byť škodlivé pre životné prostredie. V kyslej pôde (pH 4,5) sa absorbuje iba 30% dusíka (N), 23% fosforu (P) a 33% draslíka (K) aplikovaného na pole.

N ,P, K  graph -l ime fertilization

•   Vyššia hodnota pH zaisťuje lepšie podmienky prevzdušnenia a vlhkosti, čím sa podporuje biologická aktivita.

•    Aplikácia vápna na polia posilňuje účinky hnojív, ktoré sú prirodzene prítomné v pôde.  

•    Plodiny v kyslej pôde absorbujú toxické prvky (hliník, kadmium) ľahšie. To obmedzuje produkčný potenciál a kvalitu úrody.
 

Koncentrácia kadmia v listoch repky olejnej

Calcium concentration in rape leaves
Stiahnuť pdf

 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse