Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Pripadová štúdia

REKULTIVÁCIA VÁPENATÝCH LÚK A PASIENKOV

 
V blízkosti lomu Aisemont spoločnosť Carmeuse obnovila vápenaté lúky a pasienky, ktoré sú dnes domovom pre faunu a flóru typickú pre toto zriedkavé prostredie.

Táto oblasť bola súčasťou lomu, ktorý prevádzkovala spoločnosť Carmeuse od konca 80. rokov. Po vyťažení zásob zanikla banícka činnosť a na jej miesto aj do okolia prenikla nová vegetácia.

V priebehu roka 2000 si špecialista na biodiverzitu spoločnosti Carmeuse uvedomil potenciálnu hodnotu sklonu danej lokality orientovanej na juh a pripravil veľký projekt obnovy vápenatých lúk a pasienkov. Práca zahŕňala vypílenie a likvidáciu lesnatej vegetácie, ktorá sa rozrástla po lúkach a pasienkoch v priebehu niekoľkých rokov a ktorá by spôsobila ich úplný zánik. Likvidácia lesných zvyškov zabránila nadbytočnej prítomnosti organických látok a umožnila zachovanie typických vlastností tohto teplého a suchého prostredia. 

 Tento zásah tiež pomohol preniknutiu slnečného žiarenia do pôdy. Špecifická fauna a flóra tu opäť našli svoj domov. Dnes tu žijú rôzne druhy motýľov, svrčkov a kobyliek, myší a rastú rôzne druhy orchideí, napríklad himentoglossun hircinum.

 

 

Obnove tejto časti lomu sa venujú prírodovedci, s ktorými spoločnosť Carmeuse spolupracuje. Kosenie sa realizuje každé dva roky a pokosená tráva sa odváža mimo rekultivovanú oblasť, aby sa zabránilo zušľachteniu pôdy. 

Spoločnosť Carmeuse plánuje nahradenie mechanickej údržby (kosenie každé 2 roky) lúk a pasienkov ich spásaním ovcami plemena Soay (spoločnosť Carmeuse už chová jedno stádo v inom lome), ktoré splnia dokonale túto úlohu bez zásahu človeka. 

Stiahnuť pdf

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse