Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

EURÓPSKY DEŇ MINERÁLOV

EURÓPSKY DEŇ MINERÁLOV

Táto iniciatíva európskeho nerastného odvetvia a príbuzných organizácií dáva širokej verejnosti príležitosť objavovať svet nerastov a dozvedieť sa viac o priemyselnom odvetví, ktoré ovplyvňuje každý aspekt nášho života. V roku 2013  zorganizovalo 113 prevádzok viac než 170 podujatí v 20 európskych krajinách a 11 podujatí v ostatných krajinách sveta.

Spoločnosť Carmeuse sa zúčastňuje na projekte formou sprístupnenia lomov, čo umožňuje verejnosti objaviť svet ťažby. Je to tiež  príležitosť, ako predstaviť miestnym úradom a okoliu naše odvetvie prezentovaním zodpovedného prístupu, našej ochoty chrániť životné prostredie a rozvoja inovatívnych technológií.

Prvý Deň minerálov zorganizovala spoločnosť Carmeuse v roku 2007. Odvtedy spoločnosť pokračuje v tomto európskom projekte. V roku 2013 boli sprístupnené štyri lomy: Moha (Belgicko), Les Aucrais (Francúzsko), Trebejov (Slovensko) a Doboj (Bosna).

Lom Doboj si prišlo pozrieť 50 detí z miestnej školy. Po predstavení našich aktivít deti navštívili lom. Vysvetlenie priebehu výrobného procesu a význam nerastov im pomohlo pochopiť naše priemyselné odvetvie.

Súčasne boli zorganizované aj oddychové aktivity: preteky vo vreci, maľovanie na stenu a sadenie stromov. Vďaka poslednej činnosti si hravým spôsobom uvedomujú, aké sú dôležité naše záväzky voči životnému prostrediu.

Ich prehliadka sa skončila odovzdaním cien víťazom a každé dieťa tiež dostalo malý darček, ktorý im bude pripomínať Deň minerálov v spoločnosti Carmeuse.

 

Stiahnuť pdf

 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse