Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Uhlíková výzva

Medzinárodné povedomie o zmene klímy sa neustále zvyšuje. Európska únia plánuje drastické zníženie emisií CO2  pred rokom 2050. Prijímajú sa čoraz prísnejšie predpisy.

Carmeuse chce prispieť k hľadaniu praktických riešení. Ťažobný priemysel je kľúčový pre hospodárstvo krajín, v ktorých pôsobíme. Zároveň však nie je možné v našom sektore emisie CO2 chemicky eliminovať:  približne 70 % celkových emisií CO2 sú tzv. procesné emisie, vznikajúce pri dekarbonizácii vápenca, počas jeho premeny na vápno. Musíme prevziať náš podiel zodpovednosti a nájsť odpovede, aby sme sa pripravili na budúcnosť,  chránili životné prostredie a zároveň zostali konkurencieschopní.

Zníženie CO2 v praxi

Aby sa definovali opatrenia, najprv je nevyhnutné zmerať naše emisie: máme komplexný a presný systém monitorovania uhlíka a energií, ktorý umožňuje profitovať z presných a spoľahlivých informácií. Jedno z opatrení spočíva v znížení emisií CO2, ktoré sú dôsledkom spaľovania palív v peciach. Vybavujeme naše pece tak, aby využívali rôzne druhy palív, hlavne alternatívne palivá, ako odpad a biomasa.
 

Znižujeme našu uhlíkovú stopu využitím najlepších dostupných technológií a maximalizovaním našej energetickej účinnosti. Naše Oddelenie výskumu a vývoja takisto pracuje na niekoľkých projektoch súvisiacich s CO2.
Ďalšie opatrenie prijaté pre zníženie emisií CO2 spočíva vo vývoji  produktov, aplikácií a využití našich materiálov, ktoré zanechávajú menšiu uhlíkovú stopu.

Carmeuse proaktívnym spôsobom vynakladá významné zdroje na riešenie uhlíkovej výzvy. Celá spoločnosť podporuje opatrenia zavádzané za účelom zníženia emisií CO2.

see pdf file

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse