Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Ochrana vtáctva

Ťažba v lome má vplyv na topografiu krajiny. Nové štruktúry môžu vytvoriť oblasti vysokej biologickej hodnoty. V skutočnosti je lom prirodzene  kolonizovaný rôznymi druhmi rastlín a vtáctva počas ťažobnej činnosti aj po jej ukončení. Prijíma druhy, ktorých prirodzené prostredie je ohrozené.

 

V našich lomoch hniezdi pod starostlivým dohľadom niekoľko ohrozených druhov vtákov.

  •  Sokol sťahovavý hniezdi v lome Seilles (Belgicko) a je predmetom pozorovania vedeckej inštitúcie. 
  • Aj výr si našiel vhodné prostredie v Seilles a iných belgických lomoch. Každoročný prírastok predstavuje 10 až 15 mladých výrov vo všetkých našich belgických prevádzkach. Celková populácia v Belgicku sa odhaduje na 80 zahniezdených párov, z ktorých približne 10% hniezdi v prevádzkach Carmeuse.  
  • Kolónia brehule obyčajnej sa usadila v halde drveného vápenca v lokalite Frasnes (Belgicko). Za účelom ich ochrany poskytuje Carmeuse poradenstvo nezisková ornitologická organizácia. Bolo rozhodnuté o vybudovaní ďalšej haldy mimo ťažobného priestoru. 

Kolónia sa úspešne rozrástla na 260 párov.  Každý rok toto prostredie rekultivujeme, keďže prítomnosť veľkej a stabilnej kolónie je veľmi pozitívnym znakom.  Ich prírodným domovom sú vertikálne zvetrané riečne brehy, ktoré sú čoraz zriedkavejšie. 
 

Downloadable pdf

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse