Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Susedské vzťahy

Carmeuse kladie veľký dôraz na ľudí aj na budovanie vzťahov s miestnymi komunitami.

 

 

Naším cieľom je vyvíjať dlhodobé a obojstranne výhodné vzťahy.  V niektorých krajinách sa niekoľkokrát za rok konajú stretnutia so susedskými výbormi a poskytujú  príležitosť diskutovať o environmentálnych aspektoch, načúvať pripomienkam a nachádzať riešenia.  Predstavujeme nové projekty a organizujeme prehliadky našich prevádzok, ktoré pomáhajú susedom porozumieť nášmu priemyselnému odvetviu. Aby sme rozvíjali dôveryhodný vzťah, prejavujeme záujem o ich obavy  a v prípade potreby hľadáme riešenia.  Susedia majú napríklad často obavy týkajúce sa vplyvov našej ťažby na krajinu. Našou odpoveďou je realizácia trvalo udržateľných projektov za účelom rekultivácie našich lomov a rozvoja biodiverzity.

 

 Z technického hľadiska  sme prijali niekoľko opatrení za účelom ochrany okolia našich prevádzok:

  • Kontrolujeme vibrácie pri odstreloch.
  • Realizujeme programy za účelom zachovania kvality ovzdušia.
  • Prachové emisie možno minimalizovať rôznymi spôsobmi: kropením výrobkov a ciest, vŕtaním s odsávaním, inštaláciou krytov na dopravníkoch a prístreškov okolo drvičov  a zariadení na spracovanie.

  • Minimalizáciu hluku je možné dosiahnuť budovaním násypov medzi lomom a príbytkami, izolovaním zariadení, náhradou ohlušujúcej signalizácie cúvania jemnejšou sirénou, ktorú je počuť len v blízkom okolí vozidla a preventívnou údržbou zariadení vykonávanou našimi zamestnancami.

O všetkých týchto záležitostiach  sa zvyčajne diskutuje počas stretnutí so susedskými výbormi.

Download pdf

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse