Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Water Treatment header picture

Vodné a odpadové hospodárstvo

Úprava odpadových vôd, dodávanie pitnej vody

Voda potrebuje rozsiahlu úpravu predtým, než bude bezpečná na pitie, zatiaľ čo odpadové vody z našich miest a obcí, priemyslu aj poľnohospodárstva musia byť tiež čistené. V oboch prípadoch produkty na báze vápna hrajú kľúčovú úlohu v tomto procese.

Úprava prírodnej vody na pitnú zahŕňa niekoľko procesov od odstránenia nečistôt a kovov až po zmäkčovanie a mineralizáciu. Vypúšťanie odpadových vôd z kanalizácie priemyselných alebo poľnohospodárskych podnikov predstavuje ďalší významný problém týkajúci sa úpravy vôd na celom svete.

Spoločnosť Carmeuse poskytuje špeciálne produkty a procesy na úpravu pitnej vody. Tie môžu byť využívané aj pre úpravu a čistenie odpadovej vody z priemyselných procesov alebo kalov z obcí, tiež pri zaobchádzaní s kontaminovanou pôdou a znečistenými oblasťami. Vďaka ďalším riešeniam spoločnosti pre toto odvetvie môžu byť popolček a minerálne odpady znova použiteľné. Carmeuse poskytuje plnú podporu a realizačné služby, ako napríklad odborné poradenstvo a pomoc pri príprave vápenného mlieka. 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse