Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Mining Industry banner header picture

Ťažké kovy a ťažobný priemysel

Jednoduchá extrakcia neželezných kovov

Banské spoločnosti a výrobcovia neželezných kovov používajú vápno ako kľúčové chemické činidlo. Mnohé procesy počnúc od ťažby zlata, spracovania medi až po výrobu horčíka využívajú výrobky spoločnosti Carmeuse.

Špecifické chemické činidlá vyrobené z vápna sú potrebné pre procesy spracovania rúd alebo ťažbu a čistenie kovov. To si vyžaduje dodávku konštantného množstva s možnosťou zálohy zdrojov, kvalitu, ktorá je v súlade s výrobnými špecifikáciami odberateľov a je stabilná v dlhodobom horizonte.

Spoločnosť Carmeuse ponúka celú radu vápenných riešení pre procesy, ako napr. regulácia pH alebo ochrana pred znečistením, priamu chemickú extrakciu kovov z rudy, chemické čistenie a kontrolu vplyvu tohto odvetvia na životné prostredie. Taktiež poskytujeme našim zákazníkom  kompletné aplikačné služby, ako napr. odborné poradenstvo a výrobu vápenného mlieka.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse