Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Construction banner header picture

Stavebný priemysel

Od tehál až po inžinierske inovácie

Zodpovedajúca kvalita a kontrola nákladov je oporou stavebníctva na každom kroku. Spoločnosť Carmeuse s dlhoročnými skúsenosťami dodáva zodpovedajúce suroviny na dosiahnutie týchto cieľov. Okrem širokého sortimentu výrobkov pre stavebné materiály používané pri výstavbe, ponúka riešenia pre rôzne inžinierske projekty zahŕňajúce cestnú, železničnú, námornú a leteckú infraštruktúru.

Celosvetovo, najmä však v Európe, stavební inžinieri rozširujú dopravné siete a majú plné ruky práce s ďalšími projektmi, zároveň hľadajú riešenia pre efektívne činnosti a šetrenie nákladov. Podobným výzvam čelí aj stavebný priemysel, ktorý potrebuje časovo zladený prístup k zodpovedajúcim vstupným materiálom. 

Spoločnosť Carmeuse apeluje na svoje celosvetové skúsenosti v oblasti dodávania inteligentných a udržateľných riešení pre priemyselný sektor. Náš široký sortiment produktov zahŕňa: ViaCalco® riešenie pre úpravu a stabilizáciu pôdy, jemné vápencové plniace zložky sa používajú v strešných membránach, na krytiny, do tehál a suchých omietkových zmesí; PremiaCal® jemný vápenec pre betón; kamenivo pre násypy, ako podložie pre vnútrozemské vodné cesty, prístavy a  železnice. Pre stavebný sektor je spoločnosť Carmeuse spoľahlivým partnerom poskytujúcim vhodné produkty, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákazníka  a európskymi normami.  SuperCalco® - hydrát pre maltu a omietky, pálené vápno pre murivá (AAC a silikátové tehly).

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse