Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Glass banner header picture

Sklársky priemysel

Priehľadný materiál, z ktorého pijeme alebo ho obdivujeme

Výroba skla a keramiky môže byť náročný proces najmä z hľadiska čistoty a stability chemických látok. Spoločnosť Carmeuse má veľa skúseností a know-how na to, aby splnila tieto požiadavky.

Vyrábať sklo prvotriednej kvality – od jednoduchého skla až po dekoratívne – často závisí od chemického zloženia. Sklárstvo je závislé od špecifických vlastností vápenca a vápenných produktov. 

Spoločnosť Carmeuse dodáva do celého sveta vápencové produkty obsahujúce uhličitan vápenatý a oxid kremičitý, ktoré sa používajú pri výrobe plochého alebo dutého skla, využívaného pri výrobe fliaš, optického skla a sklenených vlákien. Vápenec s nízkym obsahom železa zabezpečuje čistotu plochého skla pre solárne panely. Špecifické vlastnosti vápenca sú nevyhnutné pri výrobe sklených obalov, napríklad  na reguláciu farby fliaš alebo keramiky. Efektívna výroba skla závisí od čistoty páleného vápna. 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse