Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Agriculture banner header picture

Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a krmivá

Podpora potravinového reťazca od farmy až na naše stoly

Poľnohospodári na celom svete sa spoliehajú na naše riešenia a odborné znalosti s cieľom zvýšiť úrodnosť pôdy, produkciu plodín a krmív pre zvieratá. Spoločnosť Carmeuse je popredným dodávateľom produktov, ktoré sú široko obsiahnuté v každodenných potravinách a nápojoch, nevynímajúc rafináciu cukru  a výrobu hnojív.

Pri nakupovaní potravín je ľahké nemyslieť na všetky výzvy, ktorým čelí potravinový sektor. Zahŕňajú všetko od vstupov do poľnohospodárskej výroby, cez dezinfekciu stajní, krmivá pre zvieratá až po prídavné látky do potravín, vrátane spracovania potravín alebo bioplynu z organického hnojiva a odpadu.

Vďaka 30-ročným skúsenostiam v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, spoločnosť Carmeuse ponúka množstvo produktov pre tieto odvetvia. Počnúc od vápna pre posilnenie a vyváženie úrodnosti pôdy, cez produkty na báze vápenca a vápna pre každodenné použitie až po krmivá pre zvieratá, podstielky a dezinfekciu stajní. Spoločnosť dodáva pálené vápno, vápenec a dolomitické vápno pre priemyselné odvetvia, ako napr. výroba cukru a hnojív. Podporuje farmárov pri optimalizácii produkcie a tiež potravinárske firmy pri vývoji nových produktov, okrem iného výrobu syrov, sladkostí a zmrzliny, nealkoholických nápojov, piva, detského mlieka a výživových doplnkov.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse