Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Pulp, Paper banner header picture

Papierenský a celulózový priemysel

Kľúčový produkt pre vydavateľstvá

Vápno je dôležitá komodita pre papierenský a celulózový  priemysel. Hrá významnú úlohu v mnohých výrobných procesoch, vrátane kontroly kvality papiera a úpravy vody z produkcie celulózy.

Výroba papiera vyžaduje množstvo PCC, resp. vyzrážaného uhličitanu vápenatého pre zabezpečenie požadovanej belosti papiera, jeho nepriehľadnosti a konzistencie. Základnou zložkou papiera je celulóza a k jeho výrobe je potrebné vápno.

Spoločnosť Carmeuse ponúka širokú škálu vysoko kvalitných vápenných produktov pre papierenský a celulózový priemysel a možnosti laboratórnych skúšok produktov. Produkty spoločnosti Carmeuse sa podieľajú na generovaní PCC – plniacej látky, ktorá ovplyvňuje finálny vzhľad papiera, jemnosť a schopnosť vkladania do tlače. Vápno tiež  slúži k regenerácii hydroxidu sodného z procesu výroby celulózy – ako bielidlo na vlákniny a ako prostriedok na čistenie vody z celulózovej produkcie. Pálené vápno pomáha výrobcom celulózy rozpustiť necelulózové drevené elementy.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse