Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Steel Making header picture

Oceliarensky priemysel

Udržiavanie chodu oceliarenského priemyslu

Bez vápna a vápenca by mnohé procesy a produkty používané pri výrobe ocele a nerezovej ocele nemohli fungovať. Vďaka 150-ročným skúsenostiam spoločnosť Carmeuse ponúka špeciálne produkty vápna i vápenca pre všetky procesy od aglomerácie až po vysoké pece.

Riadenie kvality predstavuje výzvu v oceliarenskom priemysle. Technici sledujú kľúčové procesy a kontrolujú chemické reakcie, aby produkty, ktoré opúšťajú závod, boli vždy v súlade s požiadavkami zákazníka.

Spoločnosť Carmeuse ponúka širokú škálu produktov pre oceliarensky priemysel. Tieto produkty sú dôležité pre spoločnosti, ktoré vyžadujú kvalitu produktov a zároveň sa snažia minimalizovať straty počas výroby a tiež znižovať priame aj nepriame náklady. Spoločnosť Carmeuse súčasne poskytuje poradenstvo pre rôzne sektory, ako napríklad pre optimalizáciu a udržiavanie oceliarskych závodov alebo na vývoj nových produktov.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse