Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • FGT Banner header picture

Čistenie spalín

Regulácia emisií

Elektrárne, ktoré produkujú energiu z odpadu a biomasy a priemyselné závody ako sú cementárne, sklárne a oceliarne čelia neustálemu tlaku na čistenie spalín z komínov. Spoločnosť Carmeuse celosvetovo zabezpečuje plynulý chod systémov čistenia spalín dodávaním kvalitných činidiel a sorbentov, ktoré zachytávajú znečisťujúce plyny. 

V dôsledku stále prísnejších smerníc EÚ, štátnych a regionálnych smerníc, priemyselné závody  najrozmanitejších odvetví musia znižovať emisie prostredníctvom inštalácie systémov čistenia spalín. Výzvou pre prevádzkovateľov je urobiť ich čo najúčinnejšími, s ohľadom na vápencové a vápenné činidlá, ktoré sú plne k dispozícii a v súlade s projektovými špecifikami.

Spoločnosť Carmeuse je popredným dodávateľom činidiel. Dodáva viac než 5 miliónov ton kvalitných činidiel ročne, čo pomáha zachytiť takmer 4 milióny ton znečisťujúcich plynov. Zároveň spolupracuje so zákazníkmi na dodávkach ihneď použiteľných sorbentov. Oddelenie spoločnosti Aplikačné technológie Európa tiež ponúka plnú podporu pre zákazníkov od nových produktov až po optimalizáciu čistenia spalín. Zistiť viac o našich riešeniach pre čistenie spalín.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse