Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Chemical Processes banner header picture

Chemický priemysel

Vápno je dôležitým prvkom pri výrobe pevných látok, kvapalín a prísad

Mnoho chemických procesov a výroba závisia od výrobkov spoločnosti Carmeuse. Toto je dôvod, prečo má spoločnosť Carmeuse tak rozsiahle portfólio výrobkov.

Svet bez vápna si chemický priemysel nedokáže predstaviť. Vápno, hydrát a vápenec sú používané ako činidlá alebo prísady v rôznych chemických procesoch. Zároveň musia spĺňať špeciálne požiadavky týkajúce sa čistoty, reaktivity, farby, stopových prvkov, ako aj legislatívne požiadavky danej krajiny a medzinárodné štandardy. 

Spoločnosť Carmeuse vyvinula širokú škálu výrobkov pre procesy petrochémie, potravinárstva, výrobu plastov a gumárenský priemysel. Kvalitné čisté vápno a distribúcia požadovaných frakcií dovoľuje výrobcom vyrábať ich finálny produkt bez ťažkostí. Carmeuse tiež podporuje svojich zákazníkov prostredníctvom Oddelenia Aplikačné technológie.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse