Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

 • Markets header picture

Trhy

Uznávaná ako svetová jednotka vo výrobe vápna a vápencových produktov  Carmeuse poskytuje vysoko výkonné, nákladovo efektívne, environmentálne prijateľné riešenia pre široký okruh aplikácií uplatniteľných v rôznych odvetviach.

Carmeuse, popredný medzinárodný výrobca vápna a vápenca pre rôzne odvetvia

Vzhľadom na osobité chemické vlastnosti je vápno široko uplatniteľné v rôznych odvetviach, a teda je dôležité pre mnohé aspekty nášho každodenného života:

Výroba železa a ocele

 • Premena železnej rudy na oceľ: vápno ako dôležitá zložka je súčasťou primárnych procesov v peciach a predlžuje životnosť výmurovky.

Stavebníctvo

 • Prostredníctvom produktov ViaCalco® ponúkame riešenia pre úpravu pôdy a stabilizáciu násypov.
 • Jemne mleté vápence pre krycie membrány, krytiny, tehly a suché omietkové zmesi.
 • PremiaCal® - jemný vápenec pre betón.
 • Kamenivo pre násypy; kamenivo ako podložie pre vnútrozemské vodné cesty, prístavy a železnice.
 • Odporúčame naše osvedčené produkty: SuperCalco® pre stavebníctvo, hydrát pre maltu a omietky, pálené vápno pre murivá, ako sú AAC a silikátové tehly.

Čistenie vody, odpadov a spalín

 • Spoločnosť Carmeuse celosvetovo zabezpečuje plynulý chod systémov čistenia spalín dodávaním kvalitných činidiel a sorbentov, ktoré zachytávajú znečisťujúce plyny pomocou produktov CleanCalco®.
 • Dodávame špeciálne produkty a procesy pre úpravu pitnej vody. Môžu byť využívané tiež pre úpravu a čistenie odpadovej vody z priemyselných procesov alebo kalov z obcí.
 • Naša spoločnosť napomáha pri riešení problémov s kontaminovanou pôdou a znečisteným prostredím.

Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a krmivá

 • Spoločnosť Carmeuse pomáha poľnohospodárom pomocou produktov radu TerraCalco® pri optimalizácii ich produkcie a v oblasti starostlivosti o zvieratá pomocou produktov Optilit®.
 • Potravinárske spoločnosti sa spoliehajú na technológiu spoločnosti Carmeuse pri produkcii výrobkov, akými sú: syry, sladkosti a zmrzlina, nealkoholické nápoje, pivo, detské mlieko a výživové doplnky.
 • Dodávame pálené vápno, vápenec a dolomitické vápno aj pre priemyselný sektor ako napríklad výroba cukru a hnojív.

Ďalšie výrobné odvetvia

 • Papierenský a celulózový priemysel využíva vápno za účelom maximalizovať belosť papiera, jeho nepriehľadnosť a konzistenciu. Vápno je základným prvkom pri výrobe papiera.
 • Výroba skla: špeciálne druhy vápenca sú nevyhnutné pre kontrolu farby sklenených fliaš alebo keramiky. Efektívna produkcia skleneného vlákna závisí od čistoty páleného vápna.
 • Chemické procesy: Produkty spoločnosti Carmeuse tvoria súčasť výrobných procesov mnohých druhov spotrebného tovaru, akými sú napríklad: mydlo, lepidlo, kockový cukor, koža a mnohé ďalšie. Čistota a distribúcia vápna umožňujú vyrábať finálne produkty s istotou.

Trhy s ťažkými kovmi a ťažobný priemysel

 • Rafinácia metalických surovín a neželezných kovov, napr. meď, zinok, nikel, zlato, striebro a hliník - Carmeuse ponúka riešenia vápnom prispôsobeným pre procesy, ako napr.: regulácia alebo znížovanie pH, priama extrakcia kovov z rudy, chemická rafinácia a regulácia dopadov týchto procesov na životné prostredie.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse