Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Poľnohospodárska pôda

Obnova poľnohospodárskej oblasti po vyťažení kameňa

Vytvorenie kvalitnej poľnohospodárskej oblasti po vyťažení kameňa nie je bežná forma revitalizácie. Spoločnosť Carmeuse však vytvorila viac než 10 hektárov vysokokvalitnej poľnohospodárskej pôdy v časti lomu Aisemont, ktorá sa predtým využívala na skladovanie hlušiny.

Spoločnosť Carmeuse prevádzkuje kameňolom v Aisemonte, ktorý sa rozprestiera na cca 150 hektároch. Vrstvy zeminy, hlušiny a piesku, ktoré nie je možné obnoviť, sa používajú na zásyp oblastí, kde sa ťažba ukončila. 

Quarry restauration in agricultural area - backfilling 

Po dobu 10 rokov bolo na ploche 20 hektárov uskladnených niekoľko miliónov kubických metrov hlušiny.

Vďaka spolupráci s Katolíckou univerzitou v Louvain bola vyvinutý spôsob zušľachtenia a rekultivácie, ktorý transformoval hlušinu na poľnohospodársku pôdu rovnako úrodnú ako okolitá poľnohospodárska pôda.  

Quarry restauration in agricultural area - cultivation

Po dobu 10 rokov bolo na ploche 20 hektárov uskladnených niekoľko miliónov kubických metrov hlušiny.

Vďaka spolupráci s Katolíckou univerzitou v Louvain bola vyvinutý spôsob zušľachtenia a rekultivácie, ktorý transformoval hlušinu na poľnohospodársku pôdu rovnako úrodnú ako okolitá poľnohospodárska pôda.  

Stiahnuť pdf

 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse