Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

PODMIENKY PRE VSTUP DODÁVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV DO PREVÁDZOK CARMEUSE

Ako súčasť hygienických opatrení, realizovaných za účelom zabránenia šíreniu Covid-19 vyzývame návštevníkov Carmeuse Slovakia, s.r.o., aby si prečítali zásady pre dohodovanie stretnutí a dodávky.

Pre vstup do našich kancelárií si musíte dohodnúť stretnutie.

PREDBEŽNÉ PODMIENKY

NÁVŠTEVNÍK/ DODÁVATEĽ MUSÍ:
• Získať kontaktné informácie svojho kontaktu v Carmeuse
• Nosiť textilné alebo papierové rúško
• Použiť na ruky hydroalkoholický gél

VSTUP DO NAŠICH KANCELÁRIÍ JE ZAKÁZANÝ, AK NÁVŠTEVNÍK/ DODÁVATEĽ:
• Má príznaky ochorenia Covid-19
• Bol v kontakte s nakazenou osobou počas uplynulých dvoch týždňov
• Vrátil sa z cesty alebo dovolenky (viac ako 48 hodín) v červenej alebo oranžovej zóne

PRÍCHOD DO CARMEUSE

PRED VSTUPOM DO KANCELÁRIÍ CARMEUSE MUSÍ NÁVŠTEVNÍK:
• Ísť na recepciu a informovať druhú stranu o svojom príchode
• Vykonať dezinfekciu rúk
• Nasadiť si rúško
• Vypísať dotazník

VŠEOBECNÉ OPATRENIA

DODRŽIAVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNEHO DIŠTANCU
• Nepodávať si ruky
• Dodržiavať minimálnu vzdialenosť 1,5 m od ostatných ľudí
• Obmedzenie kontaktu so zamestnancami Carmeuse (odporúčajú sa stretnutia len dvoch osôb)
• Rúško je povinné na chodbách, v spoločných priestoroch a ak nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť 1,5 m

DODRŽIAVAJTE HYGIENICKÉ ZÁSADY:
• Nos si vyfúkajte do vreckovky a zahoďte ju priamo do odpadkového koša
• Kýchajte do ohybu lakťa
• Ruky si umývajte často podľa vyvesených odporúčaní
• Dodržujte opatrenia, vyvesené na pracovisku

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svoj kontakt v Carmeuse.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse