Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Parent Company Banner 1 header picture

Materská spoločnosť

Z hlavného sídla spoločnosti situovaného v Louvain la Neuve, Belgicko, skupina Carmeuse riadi viac než 90 výrobných závodov v 18 krajinách západnej, strednej a východnej Európy, v Severnej Amerike, Ázii a Afrike.

Prevádzky Carmeuse spravované takmer 4000 zamestnancami celkovo ročne vyprodukujú viac než 13 miliónov ton vápna a 33 miliónov ton vápenca a kameniva.

Čo najviac charakterizuje Carmeuse ako firmu je vlastníctvo rodiny Collinetovcov počas celej doby jej existencie. Od skromných začiatkov v roku 1860 počas viac než 150 rokov až dodnes rodina Collinetovcov dôsledne riadi svoje podnikanie v súlade s hodnotami a etikou, ktoré sú súčasťou vízie a princípov spoločnosti.

Navštívte našu firemnú internetovú stránku

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse