Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Etický kodex

Prijímame naše záväzky. Individuálne a kolektívne. Najprv prijímame záväzky navzájom medzi sebou a potom voči ľuďom, s ktorými pracujeme, žijeme a slúžime. 

 

Carmeuse is a Responsible company
 

 

Zodpovednosť za zlepšenie nášho pracovného prostredia

Spoločnosť Carmeuse sa neustále snaží nachádzať nové spôsoby zlepšovania zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov

 

 
Carmeuse is a Sustainable company

 

Konáme ako trvalo udržateľný partner a zamestnávateľ

Naši zamestnanci sú našim najcennejším aktívom a my sa staráme o ich rozvoj. Spoločnosť Carmeuse je zaviazaná vrátiť prírode to, čo si od nej požičala. Vyhľadávame najlepšie dostupné technológie pre maximalizáciu efektivity alebo využitia zdrojov pri minimálnom odpade.

 

Carmeuse is a Respectful company

 

Rešpektujeme ľudské práva, rovnoprávne postavenie pri zamestnávaní a rôznorodosť

Spoločnosť Carmeuse sa zaväzuje dodržiavať princíp prístupu ku každej zainteresovanej strane s rešpektom a úctou v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi, platnými tam, kde podnikáme.

 

Carmeuse is an Integer company

 

Integrita našich podnikateľských rozhodnutí/podnikanie s integritou

Všetky naše rozhodnutia sú založené na piatich pevných hodnotách: dlhodobosť, orientácia na zákazníka, rešpekt, efektívnosť a zodpovednosť.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse