Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • O nas header picture

O Carmeuse Slovakia s.r.o.

S viac než 150-ročnými skúsenosťami je spoločnosť Carmeuse popredným výrobcom vysoko kalcitického a dolomitického vápna, vysokopercentného vápenca a mletého vápencového kameniva, ktoré sú dôležitou súčasťou rôznych priemyselných procesov v oblasti oceliarenstva, energetiky, životného prostredia a stavebníctva.

Spoločnosť Carmeuse vstúpila na slovenský trh v roku 2000, keď odkúpila dcérsku spoločnosť bývalých Východoslovenských železiarní (aktuálne U.S. Steel) – Keramika a.s. Košice a tiež akcie spoločnosti Dolomit a.s., Malá Vieska. Od začiatku roka 2001 vznikla na báze závodov Vápenka Košice a Lom Včeláre samostatná spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o..

V roku 2003 bola k spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o. pričlenená spoločnosť Kalcit s.r.o.so sídlom v Slavci, ktorú skupina Carmeuse nadobudla v roku 2001 a ku košickému a včelárskemu závodu pribudli Vápenka Slavec a Lom Gombasek.

Po akvizícii spoločnosti Trekom, s.r.o. sa spoločnosť rozrástla od roku 2006 o Lom Trebejov a neskôr po reorganizácii spoločnosti Dolomit tiež o Lom Malá Vieska.

Aktuálne Carmeuse Slovakia s.r.o. zastrešuje svoju činnosť v 3 závodoch – Vápenka Košice, Vápenka Slavec a Závod Lomy. Každý jeden z našich závodov je unikátny a špecifický, líšia sa použitou technológiou i zameraním výroby. Každý z nich však poskytuje svojim zákazníkom výrobky a servis v súlade s poslaním a hodnotami skupiny Carmeuse, čoho výsledkom je, že aj napriek zložitému konkurenčnému prostrediu si udržiavame vedúce miesto na trhu.
Slovenské závody svoju produkciu smerujú predovšetkým do oblasti výroby železa a ocele, papiernictva, stavebného priemyslu a chémie.

Kvalitná vstupná surovina s využitím modernej výrobnej technológie zaručuje najvyššiu kvalitu vyrábaného kusového a mletého vápna, vápencov a hydrátu. Výrobný proces v spoločnosti je koncipovaný ekologicky a zohľadňuje všetky požiadavky na ochranu životného prostredia.

Carmeuse na Slovensku zamestnáva 250 zamestnancov, predovšetkým technického zamerania. V posledných rokoch sa spoločnosť zamerala na zvýšenie efektivity ako z technologického hľadiska, tak aj z perspektívy riadenia ľudských zdrojov. V našom tíme vítame ľudí, ktorí sú poháňaní vnútornou energiou a zanietení pre svoju prácu a ktorí svojou aktivitou pomáhajú spoločnosti napredovať.

 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse