Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Nadácia Carmeuse

“Podpora vzdelávania a výchovy detí v núdzi“Carmeuse Foundation

Primárny cieľ Nadácie Carmeuse:

Spoločnosť Carmeuse sa zaväzuje poskytovať finančnú a dobrovoľnícku pomoc organizáciám, ktorých hlavným poslaním je pomoc sociálne znevýhodneným deťom v oblasti  vzdelávania a výchovy.

Veríme, že deti v núdzi budú reagovať na pozitívne interakcie a budú mať prospech zo silnej komunity, angažovanosti a podpory našich zamestnancov a vďaka našej finančnej podpore sa bude lepšie dariť organizáciám, ktoré sa starajú o tieto deti.

Účelom nadácie Carmeuse je:

  • Zabezpečovať dlhodobé  a spoľahlivé partnerstvo so sponzorskými organizáciami
  • Umocniť ľudský aspekt našej spoločnosti vnútri aj navonok
  • Rozvíjať pocit hrdosti u zamestnancov
  • Posilňovať hodnoty našej spoločnosti medzi širokou verejnosťou
  • Podporovať komunikáciu s cieľom vytvoriť pevnejšie väzby medzi našou spoločnosťou a verejnosťou

V prípade ďalších informácií prosím kontaktujte:

Európa: Veronique Collinet - +32 10 48 16 00

Severná Amerika: Helen Planchak – 412-995-5572

LOCAL RESPONSIBLES :

Česká republika, Slovensko :

  • Lenka KIS-BODNAROVA : +421 58 78 62 217

 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse