Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Výhody Carmeuse

Ako prispejete vy? 

V Carmeuse ste súčasťou rozsiahlej rodiny viac ako 4500 ľudí.  Je to jednoduché, u nás všetko začína vápencom. Avšak produkty a služby, ktoré pomôžete pomocou vápenca vytvárať, sú fascinujúce. Zlepšujete každodenný život ľudí okolo vás.  Pomáhate vytvárať riešenia, ktorá zaisťujú čistejšiu vodu a vzduch. Pomáhate poľnohospodárstvu s pestovaním a udržateľnosťou potravín, ktoré potrebujeme.  Pomáhate vyrábať oceľ pre naše autá, počítače a domácnosti. Pomáhate tiež budovať pevnejšie a ekologickejšie budovy a bezpečnejšie cesty po celom svete. Pre jednotlivé odvetvia. Pre spoločenstvá. Pre život.

Jedno celosvetové spoločenstvo...

Vďaka spolupracovníkom, ktorí pracujú v 90. prevádzkach v 15. krajinách po celej Európe, Amerike, Ázii a Afrike je spoločnosť Carmeuse globálnou organizáciou, kde sa cítite ako súčasť rodiny.  Či už pracujete ako obsluha prevádzky, baník, technik, vedúci predaja alebo manažér dodávateľského reťazca, patríte do spoločenstva, ktoré zdieľa spoločné hodnoty. Spoločenstvo, kde ľuďom na sebe navzájom záleží a ktoré investuje do svojich pracovníkov a ich budúcnosti.

... kreatívnych riešiteľov problémov.

Dnes trh kladie vyššie nároky, ako kedykoľvek predtým a zároveň sa rýchlo mení. V Carmeuse dláždime cestu smerom do budúcnosti pragmaticky, inovatívne uvažujúcich skúsených ľudí. Vďaka tomu máte obrovskú príležitosť predviesť svoj talent, naučiť sa nové zručnosti a rozširovať svoju kvalifikáciu.

Job Opportunities

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse