Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Kto sme

Sme veľká rodina, ktorá má viac ako 4000 členov a spoločne zdieľame vášeň pre to, čo robíme: ťažba vápenca a jeho transformácia na nespočetné množstvo užitočných produktov pre rastúce svetové trhy.
Zároveň sme si vedomí, že to, čo sa navonok javí ako jednoduchá vec, je pod povrchom rozmanité, náročné a prináša uspokojenie.

Rôznorodá rodina profesionálov
Pri pohľade zvonku, zamestnanci Carmeuse sú rôznorodá, globálna skupina profesionálov, ktorí pracujú v 90 závodoch v 15 krajinách naprieč strednej a západnej Európy, Severnej Ameriky, Ázie a Afriky. Pri bližšom pohľade uvidíte, že pochádzame z rôznych kútov sveta a oblastí života. Sme operátori v závodoch, pracovníci v lomoch, inžinieri, vedci, účtovníci, manažéri a riaditelia. Rozprávame rôznymi jazykmi, ale zdieľame spoločné hodnoty: Zodpovednosť, Rešpekt voči iným a voči životnému prostrediu, Zanietenie pre kvalitu a efektivitu a Dlhodobý úspech, ktorý sa zakladá na vzťahoch a investíciách pre budúcnosť.

Tím pre kreatívne riešenie problémov
Máme radi výzvy – najmä tie, ktoré prináša náš rýchlo sa meniaci trh. Sme tím, ktorý kreatívne rieši problémy a inovácie berieme ako kľúč k udržaniu našej vedúcej pozície na trhu.

Tieto hodnoty nám pomáhajú vytvárať jedinečné pracovisko s jedinečnými vzťahmi a osobným ohodnotením okrem konkurencieschopného odmeňovania a iných výhod. Ak zdieľate tieto hodnoty, Vaše zručnosti a zanietenosť Vám pomôžu vybudovať si jedinečnú pracovnú kariéru v našej spoločnosti.

 

Alecsandru Barbulescu

Nationality: Romanian
Lime process manager Carmeuse Europe
Louvain-la-Neuve, BELGIUM
With Carmeuse since 2004.

"I have never ever regretted my choice and I hope you won't either."

 

Jean-Marie Eerdekens

Nationality: Belgian
Head of mining
Engis, BELGIUM
With Carmeuse since 1978

"I was puzzled by the type of work and the hugeness of the sites but It turns very quickly into a passion because you have the nature in front of you!"

 

Estelle Van Huffel

Nationality: Belgian
European Sales Administrator
Seilles, BELGIUM
With Carmeuse since 2000

"Well, I think that you must realize that Carmeuse is a big family."

 

George Honin

Nationality: Belgian
Line Supervisor
Engis, BELGIUM
With Carmeuse since 2004

"You have to do as much as you can to ensure optimal production and security so that at the end of the day, you can look back and think to yourself that everything went well and that you did a pretty good job...".

 

Claudia Olteanu

Nationality: Romanian
Kiln Operator
Fieni, ROMANIA
With Carmeuse since 1990

"For me the kiln is very important, like a 'human body'."

 

Pavel Tesar

Nationality: Czech
Electrician
Mokrá, CZECH REPIBLIC
WIth Carmeuse since 2008

"Anybody who is working at production has to do quality job to satisfy our customers."

 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse