Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Aplikácie

Aké je vápno dôležité v našom každodennom živote?

POĽNOHOSPODÁRSTVO

poľnohospodárstve sa stajne a lúky ošetrujú vápnom, ktoré je dezinfekčným prostriedkom proti rôznym parazitom. 

KOBERCE

Vápencové plnivo sa mieša s latexom za účelom spájania textilných vlákien v kobercoch.

ČISTIACE PRODUKTY

Mierne abrazívne čistiace produkty používané v domácnostiach sa vyrábajú z 30% jemne mletého uhličitanu vápenatého. 

PVC

Vápenec je dôležitá zložka PVC, používaného pre výrobu rámov, roliet a žľabov. Odolnosť produktov voči poveternostným vplyvom je výrazne zlepšia a zároveň  sa predlžuje ich životnosť. 

ZÁHRADY

Vápno sa používa ako hnojivo, ktoré bráni rozšíreniu machu na domácich trávnikoch a v záhradách. 

PLASTOVÉ OBALY

Prísady na báze vápnika sa používajú na zlepšenie lisovania plastových obalov pre počítače, mobilné telefóny a elektrické káble.  

SKLO

Uhličitan vápenatý a kremeň sú hlavnými zložkami skla (ploché sklo, fľaše, atď.). 

NÁTERY STIEN

Hydroxid vápenatý sa používa v náteroch stien pre zníženie hlučnosti, zlepšenie zdravotných podmienok a reguláciu vlhkosti.  

FARBY

Hydrát a uhličitan vápenatý sa používajú ako plnivo alebo pigment do farieb. 

ZUBNÁ PASTA

Niektoré typy zubnej pasty obsahujú uhličitan vápenatý ako jemný brúsny prvok.

NEŽELEZNÉ KOVY

Vápno sa používa na reguláciu kyslosti v procese rafinácie neželezných kovov, napríklad zlata, medi a zinku. 

MLIEČNE VÝROBKY

Vápno neutralizuje kyslosť v mlieku a predstavuje základný zdroj vápnika. 

DETSKÉ MLIEKO

Čistý vápenec alebo vápno sa používajú na doplnenie vápnika do detského mlieka. 

VÍNO

Uhličitan vápenatý zlepšuje kvalitu vína znížením kyslosti hroznovej šťavy. 

CUKOR

cukrovarskom priemysle sa vápno používa na zachytávanie a odstránenie nečistôt zo šťavy z cukrovej repy. Na výrobu 1 tony cukru sa spotrebuje 125 kg vápna. 

KOŽA

Abrazívne vlastnosti vápenca sú ideálne pre odstránenie srsti a spracovanie zvieracích koží. 

ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Vápno sa používa pri čistení odpadových vôd na odstránenie kalu a nečistôt a tiež na zachovanie čistoty riek.  

latex

Hydrát sa nepriamo používa pri výrobe produktov na báze latexu. 

SKLENENÉ VLÁKNO

Vápnik je jednou z hlavných zložiek pri výrobe sklenených vlákien. 

NEREZOVÁ OCEĽ

Pri výrobe nerezovej ocele je potrebných 80kg vápna na vyčistenie 1 tony ocele.

DEPILAČNÉ KRÉMY

Hydroxid vápenatý v spojení s inými chemikáliami umožňuje účinné odstránenie nežiaduceho ochlpenia. 

ovocie

Vápno sa používa ako konzervačná látka pre ovocie, keďže zachytáva CO2 v ovzduší v priemyselných chladničkách. Okrem toho vápno chráni jablone pred hmyzom.  

guma

Nehasené vápno sa používa ako sušiaci prvok pri výrobe produktov z gumy

SÓJOVÉ MLIEKO

Na rozdiel od kravského mlieka sójové mlieko neobsahuje vápnik, z toho dôvodu sa vápno používa na pridanie zodpovedajúceho podielu vápnika. 

Tuky a mazivá

Vápenný hydrát sa používa pri výrobe tukov a mazív. 

VAJEČNÉ ŠKRUPINY

Krmivo pre hydinu obsahuje až 10% vápenca, ktorý je nevyhnutný pre vznik vaječných škrupín pri kladení vajec. 

PÓROBETÓN

Vápno zaisťuje dobré izolačné vlastnosti a zabezpečuje ľahkú a jednoduchú prácu s pórobetónovými blokmi. 

Chlieb

Propionát vápenatý, slaný derivát vápna, sa používa ako konzervačná látka pri výrobe chleba, ktorá zabraňuje vzniku plesne. 

STRECHY

Práškový vápenec sa používa ako plnivo pri výrobe strešných materiálov.  

PREFABRIKOVANÝ BETÓN

Vápencový piesok a kamenivo sú tradičné zložky prefabrikovaných betónových produktov. Pridanie vápencového plniva má za následok hladší povrch a svetlejšiu, homogénnejšiu farbu. 

Mydlo

Vápenný hydrát sa používa pri výrobe olejov a mazív, ktoré sa používajú pri výrobe mydla. 

ČISTENIE SPALÍN

Vápenec alebo vápno sa používa v elektrárňach, spaľovniach a v iných priemyselných odvetviach. 

žiaroviek

Biela vrstva žiaroviek je čiastočne tvorená oxidom vápenatým alebo hydroxidom vápenatým. 

Hliník

Na jednu tonu hliníka je potrebných 60 až 100kg vápna. 

Keramika

Vápencové produkty sa používajú aj v keramike. 

Energetické doplnky

Energetické doplnky sa vyrábajú z rôznych minerálnych solí, ako je uhličitan vápenatý a sodík. 

CESTY A ŽELEZNIČNÉ TRATE

Vápno sa používa pri výstavbe ciest a železničných tratí. Vápno sa používa na stabilizáciu pôdy a hydrát sa pridáva do asfaltu, aby sa zabránilo trhlinám.   

PITNÁ VODA

Vápno sa používa v pitnej vode ako zmäkčovadlo najmä na úpravu vody obsahujúcej železo a ako prostriedok proti tvorbe vodného kameňa pomocou vyzrážania bikarbonátových solí. Uhličitan vápenatý pridáva minerály do príliš mäkkej vody. 

papier

Vápno vo forme vyzrážaného uhličitanu vápenatého (PCC) je základným prvkom papiera. Zlepšuje belosť, nepriepustnosť a konzistenciu papiera. 

ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

Vápno sa používa na vyznačenie bielych čiar na športových ihriskách potrebných pre hry ako sú: futbal, americký futbal a baseball. 

CHOVNÉ NÁDRŽE

Vápno sa pridáva do chovných nádrží kvôli dezinfekcii a na splnenie požiadaviek na príjem vápnika.


 

KRAVY

Dojnice sú kŕmené uhličitanom vápenatým, aby sa zabránilo nedostatku vápnika v kostiach spôsobeným produkciou mlieka. 

VÁPNENIE POLÍ

Vápenec a vápno sa používajú na neutralizáciu kyslosti pôdy, umožňujú lepšiu cirkuláciu vzduchu a vody a zlepšujú rast vegetácie.  

Doritos

Vápno sa používa na zvýšenie chrumkavých vlastností čipsov Doritos. 

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse