Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Water Treatment header picture

Voda i otpad

Tretiranje otpada, dostavljanje vode iz česme

Vodu je potrebno detaljno obraditi prije nego što je bezbedna za korišćenje, dok se otpadne vode iz naših gradova, privrednih grana i poljoprivrede moraju prečistiti. U oba slučaja, proizvodi na bazi kreča igraju ključnu ulogu.

Pretvaranje prirodne vode u vodu za piće obuhvata niz procesa, od uklanjanja nečistoća i pojedinih metala do omekšavanja ili mineralizacije nakon obrade vode. Ispuštanja iz otpadnih voda - bilo putem kanalizacije ili iz industrije ili poljoprivrede - predstavlja još jedan veliki izazov u prečišćavanju širom sveta.

Carmeuse pruža specijalizovane proizvode i procedure za prečišćavanje vode za piće. Mogu se koristiti u prečišćavanju voda / otpadnih voda u industrijskim procesima ili otpadnih voda i mulja iz opštinskih područja, kao rešavanje problema sa zagađenim zemljištem i zagađenim lokacijama. Zahvaljujući drugim rešenjima u ovom sektoru, ugljeni pepeo i mineralni otpad se mogu ponovo koristiti. Pored toga, Carmeuse pruža kompletne usluge u pružanju podrške i u primenama, kao što su stručne konsultacije i pomoć u vezi sa pripremom krečnog mleka.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija