Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Glass banner header picture

Staklo

Materijal kroz koji se gleda, iz kojeg se pije ili kojem se jednostavno divi 

Proizvodnja stakla i keramike može biti komplikovan proces jer zahteva čiste i stabilne hemikalije. Carmeuse poseduje iskustvo i znanje kako to uraditi svaki put na pravi način.

Izazov izrade prvoklasnog stakla - od sveprisutnog ravnog stakla do dekorativnog posuđa - često se vrti oko hemijskog sastava . Ovaj sektor u velikoj meri zavisi od pristupa određenim kategorijama krečnjaka i proizvoda na bazi kreča.

Na globalnom nivou, Carmeuse isporučuje proizvode od krečnjaka koji sadrže kalcijum karbonat i silicijum, kojeg intenzivno koriste proizvođači stakla pri izradi ravnog ili šupljeg stakla koji ide u sve - od boca i optičkih stakala do fiber-glasa. Krečnjak sa niskim sadržajem gvožđa obezbeđuje veoma čisto staklo za solarne panele pomoću ravnog stakla. Određene kategorije krečnjaka su od suštinskog značaja za industriju stakla za pakovanje, na primer, kako bi se kontrolisala boja boca ili keramike. Efikasna proizvodnja fiberglasa zavisi od upotrebe živog kreča velike čistoće.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija