Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Mining Industry banner header picture

Metali i rudarstvo

Jednostavna ekstrakcija obojenih metala

Kompanije koje se bave rudarstvom i obojenim metalima koriste kreč kao ključni hemijski reagens. Mnogi njihovi procesi - od dobijanja zlata ili obrade bakra do proizvodnje magnezijuma – zavise od Carmeuse proizvoda.

Specifični hemijski reagensi dobijeni iz kreča su neophodni u procesima kao što je rad sa rudom ili vađenje i prerada pojedinih metala. To podrazumeva isporuku stalnih količina uz postojanje zaliha, potpunu usklađenost kvaliteta sa zahtevima dizajna proizvođača, i ujednačeni kvalitet tokom dužeg vremenskog perioda.

Carmeuse nudi prilagođeni asortiman rastvora kreča za procese kao što su kontrola pH vrednosti ili omekšavanje, direktna hemijska ekstrakcija metala iz rude, hemijska prerada, kao i kontrola uticaja ovog sektora na životnu sredinu. Carmeuse takođe pruža svojim klijentima kompletnu uslugu koja se odnosi na primenu proizvoda, kao što su stručne konsultacije i rukovanje krečnim mlekom.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija