Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Chemical Processes banner header picture

Hemikalije

Pravljenje čvrstog i tečnog materijala i aditiva - kreč je glavni igrač

Glavni nosioci različitih hemijskih procesa i proizvodnje veoma zavise od CARMEUSE  proizvoda. To je razlog zašto krečni asortiman dolazi u širokom spektru čistoće i različitim veličinama čestica .

Svet bez kreča bi bio nezamisliv u hemijskom sektoru. Živi kreč, hidratni kreč i krečnjak se koriste kao reagensi ili aditivi u mnogim hemijskim procesima. Ali, oni moraju da ispune i posebne uslove u pogledu čistoće, reaktivnosti, bojenja, mikroelemenata kao i usklađenosti sa nacionalnim propisima i međunarodnim standardima.

Firma Carmeuse je razvila širok spektar proizvoda za hemijske procese u petrohemiji i proizvodnji hrane, plastike i gume. Nudeći specifičnu čistoću kreča i različite karakteristike čestica, oni omogućavaju proizvođačima da proizvode svoje finalne proizvode sa poverenjem. Carmeuse takođe podržava poslovanje klijenata putem svog odeljenja za tehnološke primene.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija