Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Pulp, Paper banner header picture

Celuloza i papir

Ključni proizvod za izdavače

Kreč je važan materijal u industriji papira i celuloze. Kreč igra vodeću ulogu u nekoliko proizvodnih procesa, uključujući kontrolu kvaliteta papira i u preradi vode koja ostane nakon procesa proizvodnje celuloze.

Pri izradi papira potrebne su velike količine PCC-ja ili nataloženog kalcijum karbonata, kako bi se povećala belina papira, providnost i ujednačenost. Kreč je neophodan u procesu proizvodnje celuloze, koja je osnovna komponenta papira.

Firma Carmeuse nudi širok asortiman vrhunskih proizvoda od kreča u proizvodnji papira i celuloze, kao i mogućnost vršenja laboratorijske provere poluindustrijskih ispitivanja. Njeni proizvodi generišu PCC, punjenje koje utiče na konačan izgled papira, osećaj na dodir i štampanje. Kreč se takođe koristi za regeneraciju kaustične sode kod proizvodnje celuloze, kao agens za izbeljivanje celuloze, i kao sredstvo za čišćenje vode nastale tokom proizvodnje celuloze. Živi kreč pomaže proizvođačima celuloze pri rastvaranju neceluloznih elemenata drveta.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija