Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

 • Markets header picture

Tržište

Priznata kao svjetski lider u proizvodnji kreča i krečnjačkih proizvoda, firma Carmeuse obezbjeđuje isplativa, ekološka rješenja visokih performansi za širok spektar primena - od industrijskih, komercijalnih pa do ekoloških aplikacija.

Zbog svojih posebnih hemijskih karakteristika, kreč se intenzivno koristi u nekoliko privrednih grana, te je stoga važan u mnogim aspektima svakodnevnog života:

Tržište gvožđa i čelika

 • Pretvaranje rude gvožđa u sirovo gvožđe; kao prečistač u osnovnim funkcijama peći, i Tržište hrane za ljudsku upotrebu i hrane za životinjeodržavanje vatrostalnih svojstava.

VISIT OUR DEDICATED STEEL WEBSITE

Tržište niskogradnje i visokogradnje

 • Nudimo ViaCalco® proizvode za zemljište i jačanje nasipa,
 • Fino usitnjeni kamen koji služi za punjenje kod pokrivanja krovnih membrana, tepiha, cigli i suvog maltera.
 • PremiaCal®, fini kamen za beton;
 • Agregati za nasipe; kamen za unutrašnje plovne puteve i luke; i tucanik za železnice.
 • Preporučujemo paletu naših kvalitetnih proizvoda za građevinsku industriju SuperCalco®, hidratni kreč za fasadni malter,  malter i zidarski malter; živi kreč u zidarskim elementima kao što je porobeton i silikatna opeka.

VISIT OUR CONSTRUCTION WEBSITE

Tržište prečišćavanja voda, otpada i dimnih gasova

Priznata kao svjetski lider u proizvodnji kreča i krečnjačkih proizvoda, firma Carmeuse obezbjeđuje isplativa, ekološka rješenja visokih performansi za širok spektar primjene - od industrijskih, komercijalnih pa do ekoloških aplikacija.

 • Carmeuse obezbeđuje nesmetan rad sistema za prečišćavanje dimnih gasova širom sveta time što vrši snabdevanje kvalitetnim reagensima i sorbentima kojima se absorbuju štetni gasovi, zahvaljujući proizvodima iz porodice CleanCalco®.
 • Obezbeđujemo specijalizovane proizvode i procedure za prečišćavanje vode za piće. Oni se takođe mogu koristiti za prečišćavanje voda / otpadnih voda u industrijskoj obradi ili otpadnih voda i mulja iz opštinskih područja.
 • Carmeuse vam pomaže da rešite problem zagađenog zemljišta i zagađenih područja.

VISIT OUR FLUE GAS CLEANING WEBSITE

VISIT OUR WATER & WASTE TREATMENT WEBSITE

Tržište hrane za ljudsku upotrebu i hrane za životinje

 • Carmeuse preporučuje poljoprivrednicima da optimizuju proizvodnju korišćenjem našeg proizvoda iz porodice TerraCalco® a za uzgoj stoke da koriste Optilit® .
 • Firme koje proizvode hranu se oslanjaju na Carmeuse tehnologiju u proizvodnji sira, bombona i sladoleda, bezalkoholnih pića, piva, mleka za bebe i dodataka ishrani.
 • Nudimo živi kreč, kalcijum karbonat i dolomit za različite privredne grane, kao što su proizvodnja šećera i đubriva.

VISIT OUR AGRIFOOD WEBSITE

Proizvodno tržište

 • Papir i celuloza - PCC ili nataloženi kalcijum karbonat se koristi kako bi se povećala belina papira, providnost i ujednačenost. Takođe, kreč je neophodan u proizvodnoj fazi osnovne komponente papira – celuloze.
 • Izrada stakla – određena količina krečnjaka je od suštinskog značaja u proizvodnji staklenih proizvoda za punjenje, na primer, kako bi se kontrolisala boja boce ili keramike. Efikasna proizvodnja fiberglasa zavisi od živog kreča visoke čistoće.
 • Hemijski procesi - Carmeuse proizvodi se koriste u proizvodnji robe široke potrošnje, kao što su sapun, lepak, kocke šećera, koža i dr. Određena čistoća kreča i raspored veličine čestica omogućavaju proizvodnju finalnog proizvoda od poverenja. 

Tržište metala i ruda

 • Prerada metalne rude i rude obojenih metala, kao što su bakar, cink, nikl, zlato, srebro i aluminijum - Carmeuse nudi prilagođeni asortiman krečnog rastvora za procese kao što su kontrola pH vrednosti i omekšavanje, direktnu hemijsku ekstrakciju metala iz rude, hemijsku preradu, i kontrolu uticaja ovog sektora na životnu sredinu.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija