Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Primene


KOLIKO JE VAŽAN KREČ U NAŠEM SVAKODNEVNOM ŽIVOTU?

Poljoprivreda

Poljoprivredna dobra, štale i livade se tretiraju krečom kao dezinfiekcionim sredstvom protiv velikog broja parazita.

tepisi

Krečnjački filer se meša sa lateksom kako bi se vlakna tekstila prilepila za tepih. 

proizvodi za čišćenje

Nežni abrazivni proizvodi za čišćenje koji se koriste u domaćinstvima sastoje se od 30% fino mlevenog kalcijum karbonata.

PVC

Krečnjak je važna komponenta PVCa i koristi se za izgradnju okvira, žaluzina i oluka. Njihova otpornost na vremenske uslove je uveliko poboljšana, čime se povećava njihov vek trajanja.

vrtovi

Kreč se koristi kao gnojivo da zaustavi širenje mahovine na domaćim travnjacima i vrtovima.

plastična kućišta

Kalcijum baziran na aditivima se koristi za oblikovanje plastičnih kućišta za računare, mobilnih telefona i električnih kablova.

Staklo

Kalcijum karbonat i silicijum su glavne komponente stakla (ravno staklo, boce, itd.). 

zidni premaz

Hidratni kreč se koristi na zidnim oblogama za redukciju buke, poboljšanje zdravstvenih uslova i regulaciju vlage.
 

Boja

Hidratni kreč i kalcijum karbonat se koriste kao fileri ili kao pigment u bojama.

zubna pasta

Neke vrste pasta za zube sadrže kalcijum karbonat kao blago abrazivno sredstvo.

neobojeni metali

Kreč se koristi za kontrolu kiselosti u procesu rafiniranja neobojenih metala, kao što su zlato, bakar, cink.

MLEČNI PROIZVODI

Kreč neutrališe kiselost u mleku i omogućava snadbevanje kalcijumom. 

mleko za bebe

Čisti krečnjak ili kreč se koristi kao kalcijumov suplement u mleku za bebe.

Vino

Kalcijum karbonat poboljšava kvalitet vina smanjivanjem kiselosti soka od grožđa.

šećer

U industriji šećera, kreč se koristi za vezivanje i uklanjanje nečistoća u sokovima od šećerne repe. 125 kg kreča se koristi za proizvodnju jedne tone šećera.
 

Koža

Abrazivna priroda krečnjaka je idealna za uklanjanje dlaka i štavljenje životinjske kože.

otpadnih voda

Kreč se koristi u procesu obrade otpadnih voda u procesuiranju mulja, uklanja nečistoće i na kraju održava naše reke čistim. 

lateks

Hidratni kreč se indirektno koristi u proizvodnji proizvoda na bazi lateksa.

staklena vuna

Kalcijum je osnovna komponenta u proizvodnji staklene vune. 

Inox

U proizvodnji nerđajućeg čelika, potrebno je 80kg kreča za prečišćavanje jedne tone čelika.

KREMA ZA UKLANJANJE DLAČICA

Hidratni kreč u kombinaciji sa drugim hemikalijama omogućuva efikasnije uklanjanje neželjenih dlačica.

voće

Kreč se koristi kao konzervans za voće pošto vezuje atmosferski CO2 u industrijskim hladnjačama. Pored toga, kreč štiti drvo jabuke od insekata.

gume

Živi kreč se koristi kao sredstvo za sušenje u proizvodnji proizvoda od gume.

sojino mlijeko

Za razliku od kravljeg mlijeka, sojino mlijeko ne sadrži kalcijum, pa se kreč koristi za dodavanje potrebne količine kalcijuma.

masti i maziva.

Hidratni kreč se koristi u proizvodnji masti i maziva.

LJUSKA JAJA

Hrana za perad sadrži do 10% krečnjaka koji je ključan za razvoj ljuske jaja kod koka nosilja.

ĆELIJSKI BETONSKI BLOKOVI

Kreč obezbeđuje dobra izolacijska svojstva i čini ćelijske betonske blokove laganim i jednostavnim za rad sa njima.

Hleb

Kalcijum propionat, slani krečni derivat se koristi kao konzervans za pravljenje hleba kako bi se sprečila pojava buđi. 

krovni materijal

Lomljeni krečnjak se koristi kao filer u proizvodnji krovnih materijala.

MONTAŽNI BETONSKI BLOKOVI

Krečnjački pesak i agregati su tradicionalne komponente montažnih betonskih proizvoda. Dodavanjem  krečnjačkih filera dobija se glađa i svetlija površina, te homogenija boja.

sapun

Hidratni kreč se koristi u proizvodnji ulja i maziva koji se koriste u proizvodnji sapuna.

 

Tretiranje dimnih gasova

Krečnjak ili kreč se koristi u elektranama, spalionicama i mnogim drugim industrijama.

sijalicama

Beli premazi na sijalicama su delom napravljene od kalcijum oksida ili hidroksida. 

aluminijum

Za 1 tonu aluminijuma potrebno je  od 60 do 100 kg  kreča.                                  

keramika

Proizvodi od krečnjaka se takođe koriste u keramici.

Energetski dodaci

Energetski dodaci su dobijeni od različitih vrsta mineralnih soli kao što su kalcijumov i natrijev karbonat.

putevi i željeznice

Kreč se koristi u izgradnji puteva i željeznica. Kreč se koristi za stabilizaciju zemljišta i hidratni kreč se dodaje u asfalte kako bi se izbegle pukotine.

pitka voda

Kreč se upotrebljava u vodi za piće kao omekšivač posebno tretiranjem željeza prisutnog u vodi i kao sredstvo za uklanjanje kamenca koji nastaje taloženjem soli bikarbonata. Kalcijum karbonat dodaje minerale preterano mekoj vodi.

papir

Kreč u obliku taloženog kalcijum karbonata (PCC) je bitan sastojak papira. On povećava belinu, neprozirnost i konzistentnost papira. 

sportski tereni

Kreč se koristi za označavanje belih linija na sportskim terenima, kao što su tereni za fudbal, ragbi i bejzbol.

Ribnjaci

Kreč se dodaje u ribnjake radi pročišćavanja i kako bi  se zadovoljile potrebe kalcijuma .
 

Krave

Krave muzare se hrane kalcijum karbonatom kako bi sprečili nedostatak kalcijuma u kostima koje utiču na proizvodnju mleka. 

KALCIFIKACIJA OBRADIVIH POVRŠINA

Krečnjak i kreč se koriste da neutrališu kiselost zemljišta i da omoguće bolju vodu i cirkulaciju vazduha te pojačaju rast biljaka.

Doritos

Kreč se koristi za postizanje hrskavosti Doritos čipsa. 

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija