Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PROSPERITY banner header picture

Prosperitet

Carmeuse se oslanja na savremene proizvodne kapacitete. Naši proizvodi se koriste u širokom spektru aplikacija koje imaju svoje prednosti u sektoru građevinarstva, zaštite životne sredine, industrije, poljoprivrede kao i u komercijalnom i društvenom sektoru.

NAŠI PROIZVODNI KAPACITETI

Carmeuse Grupa poseduje i upravlja međunarodnom mrežom pogona za proizvodnju kreča koji proizvode hidratni kreč, dolomit, i kreč sa visokim sadržajem kalcijuma.

Bilo da je reč o proizvodima dobijenim površinskom ili podzemnom eksploatacijom, ovi proizvodi nastaju kao sirovi krečnjački proizvod pre nego što se podvrgnu procesu kalcinacije pečenjem u pećima na veoma visokim temperaturama.

U zavisnosti od potreba i zahteva krajnjih korisnika, agregati krečnjaka se takođe mogu prodati kao krajnji proizvod. Građevinski i energetski sektor često koriste krečnjačke agregate u svojim procesima. Krečnjak posebnih hemijskih svojstava se može koristiti kao filer za beton i asfalt. Na globalnom nivou, Carmeuse je jedan od vodećih proizvođača kreča i krečnjaka. 

ŠIROK SPEKTAR PRIMENE

Sve u svemu, kreč je veoma raznovrstan proizvod koji se koristi u različitim industrijama i ima različitu namenu. Proizvodnja čelika, odsumporavanje dimnih gasova, prečišćavanje vode i otpadnih voda, zaštita životne sredine, građevinarstvo, poljoprivreda, celuloza i papir, proizvodnja stakla, istraživanje nalazišta energenata, hemijska industrija i rekreativna primena su ključna tržišta koja Carmeuse snabdeva i kojima je na usluzi. 

Građevinski sektor

Ovaj sektor ima specifične potrebe i način korišćenja hidratnog kreča. Pre svega, hidratni kreč se najčešće koristi kod zidanja i gipsanog maltera kojima daje svojstvo da "dišu". Ovakav kvalitet nudi zdrave uslove i okruženje u različitim objektima i stambenim jedinicama.

Naši proizvodi od kreča i krečnjaka se najčešće intenzivno koriste u mnogim stvarima koje uzimamo zdravo za gotovo svaki dan - putevima, branama, železnicama.

Koristi za životnu sredinu

Korišćenje kreča i krečnjaka u industriji od velike je koristi za životnu sredinu. Od čistog vazduha i vode do oporavka zemljišta, kreč i krečnjak utiču na svet u kome živimo u pozitivnom smislu.

  • VAZDUH: obrada i uklanjanje štetnih dimnih gasova iz kotlova, parnih kotlova, procesnih peći i peći za spaljivanje.
  • VODA: prečišćavanje tečnog otpada i ispuštenih voda iz mnogih industrijskih proizvodnih procesa.
  • ZEMLJIŠTE: tretiranje zemljišta koje je zagađeno industrijskim nusproduktima, otpad i mulj nastao rigoroznom poljoprivrednom proizvodnjom.

Koristi u industriji

Kreč se koristi za uklanjanje nečistoća iz ruda obojenih metala kao što su zlato, bakar i aluminijum.   

Koristi u poljoprivredi/hrani za životinje 

U poljoprivredi i proizvodnji hrane za životinje, kalcijum karbonat i kreč se široko koriste kao stabilizatori zemljišta i kao aditiv u hrani za životinje i ljudsku ishranu. Kreč takođe eliminiše mineralne i organske nečistoće u proizvodnji šećera. 

 Analiza slučaja - poljoprivredno zemljište

KOMERCIJALNA I DRUŠTVENA KORIST

Kao neoizostavan proizvod u svim komercijalnim sektorima navedenim u ovom odeljku, kreč i krečnjak kontinuirano podržavaju ekonomski razvoj i rast mnogih preduzeća, proizvođača, uslužnih sektora i zajednice oko nas.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija