Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Oblast poljiprivrede

Rekultivacija poljoprivrednog područja nakon eksploatacije kamena

Stvaranje kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, nakon eksploatacije kamena nije uobičajeni oblik rekultivacije. Međutim, Carmeuse je stvorio više od 10 hektara poljoprivrednog zemljišta visokog kvaliteta u okviru svog Aisemont kamenoloma koji se ranije koristio za skladištenje jalovine.

Carmeuse poseduje rudnik krečnjaka koji pokriva oko 150 hektara u Aisemont-u.

Skinuta zemlja, jalovina i pesak koji se ne mogu obnoviti se zatrpavaju u oblastima gde je ekstrakcija završena .

Quarry restauration in agricultural area - backfilling 

To je bio slučaj tokom 10 godina na površini od dvadeset hektara na kojima je sačuvano nekoliko miliona kubnih metara jalovine.

U saradnji sa Katoličkim univerzitetom u Luvenu, izrađen je plan završnih radova i rekultivacije i transformisao je ovo odlagalište jalovine u poljoprivredno zemljište, u plodno poljoprivredno zemljište.

Quarry restauration in agricultural area - cultivation

Ovo područje sada obrađuje lokalni farmer koji je uspeo da oporavi parcelu zemlje koja se nekad koristila za ekstrahovanje kamena.

Downloadable pdf

 

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija