Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

krečnjačka livada

REKULTIVACIJA KREČNJAČKE  LIVADE

 
Blizu svog kamenoloma u Aisemont-u, Carmeuse je stvorio krečnjačku livadu koji je danas domaćin flore i faune tipične za ovakva retka staništa .


Ovo mesto je deo kamenoloma kojim je upravljao Carmeuse do kraja 80-ih godina. Nakon iscrpljivanja naslaga, rudarska aktivnost je prestala, vegetacije je ponovo buknula na tom mestu i u njegovoj okolini.

Tokom 2000. godine, Carmeuse-ov stručnjak za biodiverzitet uočio je potencijalnu vrednost nagiba lokacije koja je okrenuta ka jugu i započeo veliki projekat obnove krečnjačke livade. Rad se sastojao u uklanjanju i odlaganju drvenaste vegetacije koja je vremenom naselila livadu i koja bi na kraju u potpunosti nestala. Odlaganjem drvenastih ostataka izbegao se višak organske materije i očuvale se tipična svojstva ovih toplih i suvih staništa.

 Ova intervencija je takođe doprinela da se zemljište izloži svetlosti. Specifična flora i fauna naselila je oblast. Do danas ovo mesto je stanište mnogim vrstama leptira, cvrčaka i skakavaca, poljskim miševima i različitim vrstama orhideja, uključujući i desetak vrsti prelepih himantoglossum hircinum (gušter orhideja).

 

 

Obnovu ovog područja pažljivo prate prirodnjaci sa kojima Carmeuse sarađuje. Kosidba se planira svake dve godine, a proizvod se pažljivo uklanja van obnovljenog radijusa kako bi se izbeglo obogaćivanje zemljišta.

Na kraju, Carmeuse planira da zameni ovo održavanje koje vrše mašine (košenje svake druge godine) ispašom ovaca iz porodice Soay (Carmeuse već ima rastuće stado u jednom od svojih kamenoloma), koje će savršeno obavljati ovaj posao bez ljudskih uplitanja.

Downloadable pdf

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija