Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Evropski dani minerala

Evropski dani minerala

Ova inicijativa Evropskog sektora za minerale i drugih srodnih organizacija daje široj javnosti priliku da istražuje svet minerala i otkrije više o industriji koja utiče na sve aspekte naših života. U 2013. godini, 113 mesta organizovalo je više od 170 događaja u 20 evropskih zemalja i 11 događaja u ostalim delovima sveta.

Carmeuse učestvuje u projektu otvaranjem svojih kamenoloma javnosti čime joj daje priliku da upozna rudarski svet. To je takođe prilika da se lokalne vlasti i ljudi koji žive u okolini upoznaju sa našom industrijom time što ćemo pokazati odgovorno ponašanje, spremnost na zaštitu životne sredine i razvoj inovativnih tehnologija.

Prva manifestacija Dani minerala organizovana u firmi Carmeuse dogodila se 2007. godine. Od tada, kompanija želi da nastavi ovaj evropski projekat. U 2013. godini, četiri kamenoloma otvorila su svoja vrata: Moha (Belgija), Les Aucrais (Francuska), Trebejov (Slovačka) i Doboj (Bosna).

U Doboju , događaj je organizovan uz prisustvo 50 dece iz lokalne škole. Nakon prezentacije naših aktivnosti, deca su posetila kamenolom. Objašnjenje procesa proizvodnje i značaj minerala im je pomogao da shvate našu industriju.

Takođe, organizovane su rekreativne aktivnosti, kao što je trka u vrećama, slikanje po zidovima i sadnja drveća. Ovo poslednje je zanimljiv način da im ukažemo na važnost naše posvećenosti životnoj sredini.

Njihova poseta je završena dodelom nagrada pobednicima i malim poklonima svima, što će ih podsećati na Carmeuse-ove Dane minerala.

Download pdf

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija