Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Održivi razvoj


Održivi razvoj se obično definiše kao integrisano upravljanje ekonomskim, socijalnim i ekološkim aspektima poslovne aktivnosti. U našoj firmi, princip održivog razvoja oslikavaju tri reči:

Navedena tri principa ostaju u centru Carmeuse-ovog fokusa i filozofije , i razlog zašto ponosno i samouvereno promovišemo naše poslovanje i proizvode kao "prirodna rešenja" za naše klijente i svet u kome živimo.

Carmeuse's sustainability approach

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija