Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • About us header picture

Carmeuse Srbija

Preko 150 godina poslovanja, Carmeuse je vodeći proizvođač krečnjaka sa visokim sadržajem kalcijuma i frakcija dolomitnog krečnjaka kao i frakcija agregata krečnjaka koji su votalni dio važnijih privrednih grana (u proizvodnji čelika, energetskom sektoru, zaštiti životne sredine i građevinarstva). 

“Jelen Do“ akcionarsko društvo za proizvodnju i promet građevinskog materijala nalazi se na nepunih 25 kilometara od Čačka prema Požegi.

Preduzeće datira još iz davne 1928.godine, koje je tada, u improvizovanim pećima, peklo i proizvodilo kreč. Dvadeset godina kasnije, nakon drugog svetskog rata, 1948.godine, Vojno Građevinsko preduzeće “Ratko Mitrović“, iz Beograda, otvorilo je pogon za proizvodnju tehničkog kamena i negašenog kreča. U to vreme, mesečna proizvodnja negašenog kreča u deset peći bila je oko 300 tona. 1954.godine te poljske peći prestaju sa radom i preduzeće se modernizuje novim krečnim pećima i drobilicama na dizel pogon. Osam godina kasnije, tačnije 1962.godine, započela je izgradnja savremenijih peći za kreč i pogona za hidrataciju kreča. Krajem sedamdesetih godina prošlog veka sa 6000 tona dnevne proizvodnje kreča i kamenih agregata preduzeće “Jelen Do“ je postalo najveći proizvođač u tadašnjoj Jugoslaviji, i po pitanju produktivnosti i po primenljivoj tehnologiji. Nedugo zatim, 1989.godine, preduzeće “Jelen Do“ izdvaja se iz Građevinske Radne Organizacije “Ratko Mitrović“ i nastavlja poslovanje kao samostalno preduzeće.

Privatizacija preduzeca je zavrsena 2003. godine kada je, tenderskom prodajom, vlasnik 70% kapitala “Jelen Dola“ postala Nexe Grupa iz Našica u Republici Hrvatskoj, a od sredine juna 2013.godine kupovinom akcija i preuzimanjem vlasnistva od strane firme Carmeuse SA,  postaje sastavni deo Carmeuse Grupe .

Da bi se obezbedio adekvatan i pravovremen odgovor na očekivane tržišne tendencije rasta potrošnje kreča, a u skladu sa svojim strateškim opredeljenjem za unapređenje saradnje sa industrijskim kupcima i povećanja učešća industrijske potrošnje u ukupnoj prodaji kreča, “Jelen Do“ a.d. je, uz ubezbeđivanje svih neophodnih dozvola i izrade projektne dokumentacije, izgradilo i pustilo u pogon novu Maerz krečnu peć kapaciteta proizvodnje 350 tona kreča po danu.

U okviru investiranja posebna pažnja poklanja se zaštiti životne sredine i okoline, a to je postala celovita i dugoročna briga u “Jelen Do“ a.d. Postignuto je da radna sredina, u kojoj rade svi zaposleni, bude prikladna u pogledu njihovog zdravlja, bezbednosti i sigurnosti i njihovim stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zahtevno potrebama procesa rada i uvođenja novog načina i organizacije rada. 

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija