Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Jobs bij Carmeuse

Geef uw carrière een stevige basis... en een veelbelovende toekomst.

Plan een uitdagende en lonende carrière bij Carmeuse, een internationaal bedrijf dat gebouwd is op een stevig fundament en gedreven wordt door sterke globale groeitrends.

Overal waar groei is, zijn onze producten

Naarmate de wereldbevolking groeit en de infrastructuur veroudert, groeit ook de behoefte aan nieuwe gebouwen, zuiverder water, schonere energie en nieuwe transportroutes. En met die trend groeit ook de nood aan nieuwe kosten- en energiebesparende kalksteenoplossingen.

Als een bouwbedrijf een nieuwe wolkenkrabber bouwt in Sjanghai, heeft het hiervoor kalksteen nodig. Als water wordt gezuiverd in München, is hierbij kalksteen nodig. Als een energiecentrale in bedrijf wordt gesteld in Ohio, is er kalksteen aanwezig. Wanneer in Pittsburgh staal wordt gemaakt, maakt kalksteen deel uit van het productieproces. En wanneer een snelweg in Wyoming wordt heraangelegd, is kalksteen het eerste materiaal dat als wegverharding wordt gebruikt. 

Werken bij een marktleider

Carmeuse is een marktleider met een lange geschiedenis in deze industrie. Momenteel telt Carmeuse meer dan 4000 werknemers in 25 landen, waarvan 2000 in Noord-Amerika. En we zijn ook toonaangevend wat innovatie betreft. Zo houdt ons Thiosorbisch proces voor rookgasontzwaveling jaarlijks miljoenen tonnen afvalstoffen uit stortplaatsen en recycleert deze in gips en andere nuttige producten.

Als lid van het Carmeuse-team kunt u een voortrekkersrol spelen bij de volgende industriële doorbraak. Of u kunt deel uitmaken van een globale logistiekgroep die de efficiëntste manier vindt om onze producten te vervoeren naar verafgelegen klanten. U kunt ook meewerken aan ons vooraanstaande programma inzake veiligheid en de naleving van de milieuwetgeving.

Aan u de keuze.

Wij zijn een bedrijf dat houdt van uitdagingen, dat prestaties toejuicht en kansen gelijk verdeelt. Wij vinden dit erg boeiend. En we denken dat u dit ook stimulerend zult vinden. Kom meer te weten over onze carrièremogelijkheden. De basis voor een boeiende, lonende carrière begint hier.

Wie wij zijn

 

We zijn een uniek bedrijf met een gedeelde passie voor veiligheid, kwaliteit en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

We zijn een grote familie van meer dan 4.000 mensen (2000 in Europa) die stuk voor stuk gepassioneerd zijn door wat aan de oppervlakte een eenvoudige activiteit lijkt: kalksteen winnen en transformeren in een groot aantal nuttige producten voor een groeiende mondiale markt. Maar in onze sector weten we dat wat op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, vaak rijk, uitdagend en lonend is als je dieper kijkt.

 

Meer lezen

De voordelen van Carmeuse

The Carmeuse advantage

Niet alle bedrijven zijn hetzelfde - als marktspeler en als werkgever. Een positie als marktleider en een unieke werkcultuur met een goed evenwicht tussen werk en privéleven maken Carmeuse bijzonder en aantrekkelijk.

Als u het team van Carmeuse versterkt, werkt u bij een innovatieve marktleider in de kalksteenindustrie die kwaliteit levert. We willen niet alleen de beste zijn, maar ook het beste doen. En dat kunnen onze klanten wereldwijd beamen.

Meer lezen

Vacatures

 

Last jobs

no jobs found

Bekijk onze recentste vacatures

In Uw dagelijks leven

Niews

contact

De Carmeuse Stichting