Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

VERBETERDE LANDBOUWGRONDEN

VERBETERDE LANDBOUWGRONDEN

 

Landbouwers kunnen de kwaliteit van zure gronden verbeteren met behulp van kalkproducten. Kalk stelt de pH bij tot een niveau dat optimaal is voor de groei van de oogst, wat leidt tot een toename van het productiepotentieel. Kalkproducten bieden ook nog veel andere voordelen:

  • Ze verstevigen de bodemstructuur en bevorderen de luchtstroom en waterbeweging. Hierdoor kunnen de wortels zich beter ontwikkelen en is de oogst beter bestand tegen gebrek aan water tijdens droge periodes.

Limed parcel

  • Ze optimaliseren de capaciteit van de bodem, in het bijzonder door meststoffen vast te houden en deze beschikbaar te stellen van de oogst wanneer nodig. 
  • De effecten van de meststoffen worden versterkt. Indien de pH nagenoeg neutraal is (pH7), worden de meststoffen beter door de gewassen pgenomen. Dit voorkomt de verspilling van meststoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu wanneer ze in het grondwater en waterlopen sijpelen. Op een zure bodem (pH4,5) worden slechts 30% stikstof (N), 23% fosfor (P) en 33% kalium (K) van de op het veld verspreide meststoffen opgenomen.

N ,P, K  graph -l ime fertilization

  • Een hogere pH-waarde creëert betere beluchtingsen vochtigheidstoestanden en bevordert dus de biologische activiteit. 
  • Kalk die op het veld verspreid wordt, geeft meststoffen die van nature in de bodem aanwezig zijn, eenflinke boost. 
  • Gewassen die op een zure bodem gedijen, absorberen makkelijker giftige elementen  aluminium, cadmium). Dat leidt tot een verlaging van het productiepotentieel en van de kwaliteit van de oogst.

Concentration of Cadmium in rape leaves

Calcium concentration in rape leaves
Downloadable pdf

 

In Uw dagelijks leven

Niews

contact

De Carmeuse Stichting