Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PROSPERITY banner header picture

Welvaart

Carmeuse vertrouwt op moderne productiecapaciteiten. Onze producten worden gebruikt in talrijke en diverse toepassingen en bieden voordelen voor de bouwsector, het milieu, de industrie, de landbouw, alsook sociale en commerciële voordelen.

ONZE PRODUCTIECAPACITEITEN

De Carmeuse groep bezit, en is actief in een internationaal netwerk van kalkfabrieken die gebluste kalk, kalk met een hoog calciumgehalte en dolomitische kalk produceren.

Deze producten worden ontgonnen of gedolven en zijn dus een ruw kalksteenproduct voordat ze worden gecalcineerd in ovens op zeer hoge temperaturen.

Naargelang de toepassingen en de behoeften voor het eindgebruik, kunnen kalksteenaggregaten ook worden verkocht als eindproduct.  De bouw- en energiesector gebruiken vaak kalksteenaggregaten in hun processen.  Speciale, chemische kalksteen kan worden gebruikt als vulstof in de beton- en asfaltindustrie. Wereldwijd is Carmeuse één van de vooraanstaande producenten van kalk en kalksteen.
 

EEN BREED GAMMA TOEPASSINGEN

Kalk is een zeer veelzijdig product dat in veel verschillende sectoren en voor tal van diverse toepassingen wordt gebruikt. De staalproductie, de ontzwaveling van rookgas, de behandeling van water en afvalwater, milieubehandelingen, de bouwsector, de landbouwsector, de pulp- en papiersector, de glasproductie, de exploratie van energiebronnen, de chemische industrie en recreatieve toepassingen vormen de belangrijkste nijverheden die Carmeuse bedient.

Bouwsector en civiele constructies

Deze sectoren hebben specifieke behoeften en gebruikswijzen voor/van gebluste kalk.  Gebluste kalk wordt vaak gebruikt in mortel voor metselwerk en pleistermortel omdat het deze materialen laat ademen.  Deze inherente eigenschap zorgt voor gezonde omstandigheden en omgevingen in woningen en bouwwerken.

De kalk- en kalksteenproducten van Carmeuse worden vaak en extensief gebruikt in veel dingen die we als vanzelfsprekend ervaren in ons dagelijks leven, zoals wegen, stuwdammen en spoorwegen.

Voordelen voor het milieu

Tal van industriële toepassingen van kalk en kalksteen komen het milieu ten goede.  Van schone lucht en zuiver water tot de sanering van de bodem: kalk en kalkstenen beïnvloeden de wereld waarin we leven op een positieve manier.

  • LUCHT: de behandeling en verwijdering van schadelijke rookgasemissies van ketels, stoomgeneratoren, procesovens en verbrandingsovens.
  • WATER: de zuivering van vloeibare lozingen en afvalstoffen van tal van industriële productieprocessen.
  • BODEM: de sanering van bodems die werden verontreinigd door industriële nevenproducten en water of slib dat wordt geproduceerd door intensieve agrarische productie.

Voordelen voor de industrie

Kalk wordt gebruikt om onzuiverheden te verwijderen uit de ertsen van non-ferrometalen als goud, koper en aluminium.

Voordelen voor de landbouw- en de agrovoedingssector

In de landbouw en agrovoedingssector worden calciumcarbonaat en kalk op brede schaal gebruikt als bodemstabilisator en als additief in diervoeder en menselijk voedsel.  Kalk verwijdert ook de minerale en organische onzuiverheden bij de productie van suiker.

Gevalstudie - Landbouwgronden 

COMMERCIËLE EN SOCIALE VOORDELEN

Kalk en kalksteen zijn essentiële producten voor de commerciële toepassingen die in dit deel worden belicht, en ondersteunen zo de economische groei en ontwikkeling van tal van bedrijven, fabrikanten, dienstverleners en gemeenschappen rond ons.

In Uw dagelijks leven

Niews

contact

De Carmeuse Stichting