Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Landbouwgebied

HERSTEL VAN LADNBOUWGEBIED

Het is niet gebruikelijk dat een gebied na het ontginnen van steen tot een kwaliteitsvollandbouwgebied wordt hersteld. Nochtans heeft Carmeuse ruim 10 hectare landbouwgrond van hoge kwaliteit gecreëerd in een deel van de steengroeve van Aisemont dat voordien gebruikt werd voor de opslag van afval.
Carmeuse exploiteert in Aisemont een kalksteengroeve van ongeveer 150 hectare groot.
Afgegraven grond, afval en zand dat niet opnieuw kan gebruikt worden, wordt teruggestort in gebieden waar de winning voltooid is.

Quarry restauration in agricultural area - backfilling 

Dat gebeurde zo 10 jaar lang in een gebied van twintig hectare waarop verschillende miljoenen kubieke meter afval werd opgeslagen.
In samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven werd een techniek voor de afbouw en het opnieuw in cultuur brengen van braakliggende grond ontwikkeld waardoor het teruggestorte afval werd omgevormd tot landbouwgrond die even vruchtbaar was als het omliggende landbouwgebied..

Quarry restauration in agricultural area - cultivation

Dit gebied wordt nu bewerkt door een plaatselijke landbouwer die erin geslaagd is het perceel grond dat voor steenwinning werd gebruikt, te herstellen.

Downloadable pdf

 

In Uw dagelijks leven

Niews

contact

De Carmeuse Stichting