Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

KALKHOUDEND GRASLAND

HERSTEL VAN KALKHOUDEND GRASLAND

 
In de buurt van de steengroeve van Aisemont heeft Carmeuse een gebied herschapen in een kalkhoudend grasland dat, vandaag, een flora en fauna herbergt die kenmerkend zijn voor deze zeldzame leefgebieden.
 

Deze site maakte deel uit van een steengroeve die door Carmeuse tot het einde van de jaren 1980 geëxploiteerd werd. Na het weghalen van de afzetting en het verdwijnen van de ontginningsactiviteiten werden
site en omgeving overwoekerd door pioniergras.

In de loop van de jaren 2000 werd de biodiversiteitdeskundige van Carmeuse zich bewust van de mogelijke waarde van de op het zuiden gelegen site en zette een groots project op voor het herstel van het
kalkhoudende grasland. Het werk bestond in het omhakken en verwijderen van alle houtachtige vegetatie die na verloop van tijd opnieuw bezit had genomen van het grasland zodat deze vegetatie uiteindelijk volledig
zou verdwijnen. Door het houtachtige restmateriaal weg te halen werd een overschot aan organische materie vermeden en bleven de typische eigenschappen van deze droge en warme leefgebieden bewaard.

  Door deze interventie werd de bodem opnieuw blootgesteld aan licht. De specifieke flora en fauna deden opnieuw hun intrede in het gebied. Vandaag biedt de site plaats aan vele soorten vlinders, krekels en sprinkhanen, de dwergmuis en verschillende soorten orchideeën, met inbegrip van een twaalftal prachtige Himantoglossum hircinum.

 

 

Het herstel van dit deel van de site wordt nauwlettend opgevolgd door natuurkenners met wie Carmeuse een partnership is aangegaan. Maaien gebeurt om de twee jaar en het maaisel wordt zorgvuldig buiten de herstelde perimeter afgevoerd om bodemverrijking te voorkomen.

Ten slotte neemt Carmeuse zich voor om het mechanische onderhoud (tweejaarlijkse maaibeurten) van het grasland te vervangen door grazende Soay schapen (Carmeuse werkt reeds met een kudde in een van de andere steengroeven). Deze dieren kwijten zich perfect van hun taak zonder enige menselijke tussenkomst.

Downloadable pdf

In Uw dagelijks leven

Niews

contact

De Carmeuse Stichting