Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PLANET banner header picture

Onze Planeet

De verantwoordelijkheid van Carmeuse houdt in dat we beste praktijken ontwikkelen, afval tot een minimum te beperken en middelen zo efficiënt mogelijk te benutten. We willen steeds vooruitgang boeken en een pioniersfunctie vervullen in de recultivatie van groeves en biodiversiteit. Ons engagement voor het milieu omvat ook het eindgebruik van onze producten..

VERANTWOORDELIJKHEID

Een oprechte bezorgdheid voor ons milieu en de integratie van erkende en betrouwbare productieprocessen van kalk en kalksteen om het milieu te beschermen, staan centraal in onze waarden en zijn onze belangrijkste doelstelling. Carmeuse vindt dat voorzichtig, zorgzaam en verantwoordelijk omspringen met de gezondheid van de mens, natuurlijke bronnen en het milieu één van de grootste verplichtingen is van ons als bedrijf ten aanzien van de huidige en toekomstige generaties

BEST PRAKTIJKEN

Ten gevolge van ons sterk verantwoordelijkheidsgevoel en voortdurend streven naar uitmuntendheid op het gebied van milieubehoud, omvatten de beste praktijken van Carmeuse onder andere: 

  • langdurig controles uitvoeren die toegespitst zijn op energie efficiënt benutten
  • de best beschikbare technologieën gebruiken
  • onze koolstofuitstoot beheren
  • ons waterverbruik beperken
  • onze groeves recultiveren voor biotoopherstel.

AFVAL BEPERKEN

We gebruiken en transformeren natuurlijke bronnen - kalksteen, brandstoffen en water - om hun functionele doel zo efficiënt mogelijk te benutten, waarbij we tegelijkertijd zo weinig mogelijk afval willen produceren.  Bij de ontginningsactiviteiten van Carmeuse worden ALLE ontgonnen grondstoffen op deskundige wijze gebruikt.

MIDDELEN ZO EFFICIËNT MOGELIJK BENUTTE

Bij de kalkproductie moeten hoge temperaturen worden opgewekt voor het calcineringsproces in industriële ovens.  Ons procesmanagement zorgt ervoor dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met energie, water en steen.

STEEDS VOORUITGANG BOEKEN

Tijdens elke productiefase streeft Carmeuse ernaar om de beste technologie en praktijken toe te passen op het vlak van energieverbruik, luchtemissies, alternatieve brandstoffen en koolstofemissies. We volgen bij al deze praktijken continu het totale verbruik van middelen en de output van emissies op om onze activiteiten voortdurend te verbeteren en vooruitgang te boeken in ons streven naar het optimaal benutten van grondstoffen.

Een van de beste voorbeelden van onze controles zijn onze ovenactiviteiten. We hebben onze emissiecontroleprogramma's en -apparatuur progressief uitgebreid om constant te kunnen garanderen dat we de bepalingen van de sector en de regering naleven en om de zuiverste leefomstandigheden te creëren voor de gemeenschappen in onze buurt.

GROEVES RECULTIVEREN EN BIODIVERSITEIT

Carmeuse is steeds begaan met de evaluatie, de integratie en het beheer van herstelplannen en biodiversiteitontwikkelingsprogramma's voor zijn groeves. 

We zijn voortdurend bezig met het herstel of hergebruik van het land dat we hebben gebruikt voor onze productiefaciliteiten, omdat we willen bijdragen aan het behoud van natuurlijke plateaus of wetland-ecosystemen ten voordele van de planten en dieren die er leven.

Gevalstudie - Landbouwzone

Gevalstudie - Kalkhoudend grasland

EINDGEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

Het eindgebruik van kalk en kalksteen in alle verschillende sectoren die we reeds hebben vermeld, beïnvloedt de kwaliteit van ons leven op een positieve manier dankzij de nuttige producten en diensten die ermee worden gemaakt en geleverd.

Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van ons leven ook verbeterd omdat het gebruik van kalk en kalksteen in tal van industriële toepassingen de industrie helpt om de milieuwetgeving na te leven zodat zij kunnen bijdragen aan de bescherming van ons milieu.

In Uw dagelijks leven

Niews

contact

De Carmeuse Stichting